Licytacja nieruchomości przy ul. Różańskiej w Ostrowi Mazowieckiej

Materiał partnera zewnętrznego
sxc.hu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej Daniel Wach (tel., fax 029 746 80 71) ogłasza, w dniu 06-04-2018 r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej 07-300 Ostrów Maz., ul. B.Prusa 2 w sali nr 5 odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej działki gruntu nr 1064, 1063/1 i 1063/3 o łącznej powierzchni 0,5002 ha.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem hali handlowej z częścią biurowo-socjalną i wiatami magazynowymi. Przed budynkiem znajduje się plac składowy oraz miejsca parkingowe dla klientów. Powierzchnia zabudowy hali handlowej wynosi 1697 m2. Stan techniczny i standard wykończenia dobry. Pow. użytk. części murowanej administracyjno-socjalnej 182,50 m2. Pow. użytkowa części stalowej - handlowej 1098,99 m2. Do hali handlowej od strony północnej przylega wiata magazynowa kryta blachą o pow. zab.
144 m2, w tym 72 m2 o dwóch kondygnacjach.

Od strony wschodniej do hali przylega wiata konstrukcji stalowej, kryta blachą, dwukondygnacyjna o pow. zab. 112,8 m2. Stan techniczny wiat dobry.

należącej do dłużnika: "KRAL" SP. Z O.O.
położonej: 07-300 OSTRÓW MAZ., UL. RÓŻAŃSKA 114, dla której WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH W OSTROWI MAZ.
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OS1M/00033872/2

Suma oszacowania wynosi 3 587 000,00 zł (brutto), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2 391 333,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 358 700,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BANK PEKAO SA 02 1240 5628 1111 0000 5071 3367 Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Dodaj ogłoszenie