Nasza Loteria - pasek na kartach artykułów

Jaką wybrać szkołę

TKalinowski

Zespół Szkół Powiatowych
w Baranowie
W skład zespołu wchodzą: Technikum Technologii Żywności, Liceum Profilowane rolniczo-spożywcze, Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa: mechanik pojazdów samochodowych, piekarz, cukiernik, elektromechanik, sprzedawca, blacharz samochodowy, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, monter maszyn i urządzeń, stolarz; Wieczorowe Liceum Ogólnokształcące. Możliwość praktyk w Hochlandzie i SM Kurpie. Szkoła ma pracownię komputerową z 16 stanowiskami.
Adres: 06-320 Baranowo, ul. Niepodległości 27, tel. 761-39-13.

Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Czarni
W ośrodku prowadzona jest Zawodowa Szkoła Specjalna. Uczniowie mają zapewnioną całodobową opiekę. Szkoła ma przygotować wychowanków na miarę ich możliwości do samodzielnego funkcjonowania w życiu społecznym.
Adres: 07-431 Czarnia, tel. 772-70-60.

Zespół Szkół Powiatowych
w Czerwinie
W nowym budynku szkoły absolwenci gimnazjum mogą się uczyć w: Liceum Ogólnokształcącym; Liceum Profilowanym o profilach: kształtowanie środowiska, rolniczo-spożywczym, zarządzanie informacją, ekonomiczno-administracyjnym; Zasadniczej Szkole Zawodowej, a po niej uzupełnić wykształcenie w Technikum Rolniczym dla Dorosłych; zaocznym Liceum Ogólnokształcącym. Szkoła ma dwie pracownie komputerowe i językową.
Adres: 07-407 Czerwin, ul. Piastowska 23a, tel. 761-45-15; e-mail: zsp_czerwin @wp.pl

Zespół Szkół Powiatowych
w Goworowie
Absolwenci gimnazjum mogą się kształcić w 4-letnim Technikum Agrobiznesu, 3-letnim Liceum Ogólnokształcącym Zasadniczej Szkole Wielozawodowej (2-3-letniej). Szkoła ma pracownię językową i dwie pracownie informatyczne. Szkoła mieści się przy głównej ulicy Goworowa niedaleko przystanku PKS. Zajęcia odbywają się na jedną zmianę.
Adres: 07-440 Goworowo, ul. Ostrołęcka 27, tel. 761-40-11.

Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle
Absolwenci gimnazjum mogą się kształcić w 4-letnich technikach: technologii żywności, hotelarskim i leśnym; w 3-letnim liceum o profilach: ekonomiczno- administracyjnym, zarządzania informacją, usługowo-gospodarczym; 2-letniej zasadniczej szkole wielozawodowej.
Szkoła ma trzy pracownie komputerowe, uczniowie mogą uczyć się języków angielskiego i niemieckiego.
Adres: Kadzidło, ul. Słoneczna 2, tel. 761-84-76; www. zsp. webpark. pl

Zespół Szkół im. Kardynała
St. Wyszyńskiego w Lelisie
Na absolwentów gimnazjów czeka 3-letnie Liceum Profilowane o kierunku zarządzanie informacją, 2-letnia Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa, 3-letnie zaoczne Technikum Handlowe i zaoczne Technikum Agrobiznesu. Szkoła ma dwie sale komputerowe i salę do nauki języków obcych. W nowym roku zostanie oddana nowa hala sportowa.
Adres: 07-402 Lelis, ul. Szkolna 51, tel. 761-10-13.

Zespół Szkół Powiatowych
w Łysych
Absolwenci gimnazjum mogą się kształcić w 3-letnim Liceum Ogólnokształcącym, 4-letnim Technikum Ekonomicznym, 3-letnim Liceum Profilowanym o profilu ekonomiczno-administracyjnym, Zasadniczej Szkole Zawodowej. Uczniowie uczą się języków angielskiego i niemieckiego. Nauka na jedną zmianę. Dobry dojazd. W szkole są dwie pracownie komputerowe oraz pracownia techniki biurowej, a także siłownia i plac do nauki jazdy.
Adres: 07-437 Łyse, ul. Krupki 20, tel. 772-50-90.

Zespół Szkół Powiatowych
w Myszyńcu
Absolwenci gimnazjum mogą się kształcić w Liceum Ogólnokształcącym, Liceum Profilowanym o profilach: zarządzanie informacją, ekonomiczno-administracyjnym, rolniczo-spożywczym; Zasadniczej Szkole Zawodowej z oddziałami wielozawodowymi.
W szkole działa m.in. koło teatralne wystawiające przedstawienia w języku polskim i angielskim. Szkoła posiada dwie pracownie komputerowe, dwie pracownie językowe, siłownię.
Adres: 07-430 Myszyniec, ul. Dzieci Polskich 5, tel. 772-14-29, e-mail: zspmysz@ wp.pl

Zespół Szkół Powiatowych
w Troszynie
Absolwenci gimnazjum mogą się kształcić w Liceum Ogólnokształcącym, Liceum Profilowanym o profilach: rolniczo-spożywczym, ekonomiczno-administracyjnym; Technikum Ekonomicznym o specjalności rachunkowość i rynek rolny, Zasadniczej Szkole Wielozawodowej w zawodach: piekarz, fryzjer, rolnik. Możliwość nauki języków angielskiego i niemieckiego. W szkole są: pracownia komputerowa, siłownia, strzelnica sportowa. Dobry dojazd autobusami.
Adres: 07-405 Troszyn, ul. Słowackiego 3, tel. 767-10-20, e-mail: zsptroszyn@wp. pl

Zespół Szkół Zawodowych nr 1
w Ostrołęce
Absolwenci gimnazjum mogą się kształcić w Technikum o specjalnościach: technik elektronik, technik elektryk, technik mechanik, technik geodeta; w Liceum Profilowanym o profilach: mechatronicznym, elektrotechnicznym, transportowo-spedycyjnym, zarządzanie informacją. Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk.
Szkoła ma dobrą bazę techniczną. Są m.in. pracownie komputerowe, elektroniczne, samochodowe.
Adres: 07-400 Ostrołęka, ul. 11 Listopada 20, tel. 764-68-82.

Zespół Szkół Zawodowych nr 2
im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich
w Ostrołęce
Szkoła oferuje absolwentom gimnazjów kształcenie w 4-letnich technikach: ekonomicznym, handlowym, budowlanym, urządzeń sanitarnych, ochrony środowiska, drogownictwa, mechanicznym; w 3-letnim liceum o profilu: zarządzanie informacją oraz w 3-letniej Zasadniczej Szkole Zawodowej kierunki: monter instalacji i urządzeń sanitarnych, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, mechanik, mechanik maszyn i urządzeń drogowych, a także w wybranym zawodzie w Zasadniczej Szkole Wielozawodowej.
W szkole działa wiele kół zainteresowań. Są cztery pracownie komputerowe, biblioteczki przedmiotowe, kompleks boisk sportowych, strzelnica sportowa i inne. W szkole funkcjonuje Szkolny Ośrodek Kariery. ZSZ nr 2 zajął 37. miejsce w województwie mazowieckim w ogólnopolskim rankingu edukacyjnym szkół średnich 2004 zorganizowanym przez "Perspektywy" i "Rzeczpospolitą".
Adres: 07-401 Ostrołęka, ul. Batalionu Czwartaków 6, tel. 769-10-45, www. zsz2oka. prv.pl

Zespół Szkół Zawodowych nr 3
w Ostrołęce
Szkoła oferuje kształcenie w Liceach Profilowanych o profilach: socjalnym, ekonomiczno-administracyjnym, zarządzanie informacją; w technikach: ekonomicznym, handlowym, architektury krajobrazu, agrobiznesu oraz w Szkole Zawodowej - kierunek: sprzedawca.
Szkoła posiada własną bibliotekę połączoną z kawiarenką internetową, istnieją koła zainteresowań, oferuje bezpłatną naukę jazdy w Technikum Agrobiznesu.
Szkoła zaprasza na spotkania informacyjne indywidualne i grupowe w kwietniu i maju po uprzednim uzgodnieniu w sekretariacie szkoły daty i godziny spotkania tel. (29) 764-38-52.
Zespół Szkół Zawodowych nr 3 zaprasza wszystkich gimnazjalistów uczestniczących w "Prezentacjach Edukacyjnych - Ostrołęka 2004" do wzięcia udziału w konkursie "Czy znasz ZSZ nr 3 w Ostrołęce?"
Adres: 07-410 Ostrołęka, ul. Parkowa 12, tel. (0-29) 764-38-52, www.zsz3oka.prv.pl

Zespół Szkół Zawodowych nr 4
im. Adama Chętnika w Ostrołęce
Szkoła oferuje absolwentom gimnazjów kształcenie w 4-letnich technikach: ekonomicznym, handlowym, hotelarskim, gastronomicznym; w 3-letnim liceum o profilu: ekonomiczno-administracyjnym i w 2-letniej Zasadniczej Szkole Zawodowej, kierunek: kucharz małej gastronomii. Szkoła ma bogatą bazę dydaktyczno-techniczną.
Adres: 07-400 Ostrołęka, ul. Traugutta 10, tel. (0-29) 764 -21- 27.

I Liceum Ogólnokształcące
im. Gen. Józefa Bema w Ostrołęce
I LO proponuje gimnazjalistom klasy z następującymi przedmiotami wiodącymi: informatyka, matematyka, fizyka - 2 klasy; biologia, chemia, matematyka - 2 klasy; biologia, chemia, fizyka - 1 klasa; język polski, historia, język angielski - 1 klasa; język polski, historia, język niemiecki - 1 klasa; język angielski, język niemiecki - 1 klasa. Szkoła dysponuje dwiema pracowniami komputerowymi i biblioteką z Multimedialnym Centrum Informacyjnym.
Szkoła zajmuje wysoką pozycję w Polsce i województwie, o czym świadczą wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Szkół średnich 2004. Spośród 4 tysięcy szkół średnich w rankingu uwzględniono 343 szkoły, a I LO zajęło 216. lokatę w Polsce i 25. - w województwie mazowieckim.
Adres: 07-410 Ostrołęka, ul. Traugutta1, tel. 760-20-51.

II Liceum Ogólnokształcące
im. C. K. Norwida w Ostrołęce
Absolwenci gimnazjum mogą kształcić się w Liceum Ogólnokształcącym w klasach z rozszerzonym programem: matematyki i informatyki, biologii i chemii, humanistycznym oraz rozszerzonym programem nauczania matematyki, geografii i informatyki.
W szkole znajdują się dwie pracownie komputerowe oraz dwie siłownie, koła zainteresowań oraz znany chór Cantilena. W szkole realizowany jest program Szkoła Promocji Zdrowia.
Adres: 07-410 Ostrołęka, ul. Traugutta 2, tel. (029) 764-47-13.

III Liceum Ogólnokształcące
im. Unii Europejskiej w Ostrołęce
Liceum oferuje uczniom klasy z rozszerzonym programem nauczania z: matematyki, fizyki, informatyki; matematyki, geografii, podstaw przedsiębiorczości, technologii informacyjnej, języka angielskiego; języka polskiego, historii, języka angielskiego, wiedzy o kulturze; historii, geografii, wiedzy o społeczeństwie; biologii, chemii, fizyki; biologii, chemii, matematyki; języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, technologii informacyjnej. Istnieje też możliwość nauki łaciny. W szkole działa Lokalna Akademia Informatyczna, w której można zdobyć certyfikaty uznawane na całym świecie, przy szkole funkcjonuje Lokalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej. III LO nawiązało współpracę ze szkołami europejskimi w ramach programu "Socrates-Comenius".
Adres: 07-410 Ostrołęka, ul. Berlinga 5, tel. 760-36-92.

I Społeczne Liceum
Ogólnokształcące w Ostrołęce
Założycielem szkoły jest Katolickie Stowarzyszenie "Pokój i Dobro" w Łomży. Nauka w liceum odbywa się w 14-16-osobowych grupach. Czas wolny młodzież może spędzić na zajęciach fakultatywnych, muzycznych, sportowych, informatycznych. Uczniowie najstarszych klas poznają podstawy filozofii. Uczniowie uczą się dwóch języków obcych.
Adres: 07-410 Ostrołęka, ul. Szwedzka 2a, tel. 764-36-14.

II Społeczne Liceum
Ogólnokształcące w Ostrołęce
Szkoła proponuje profile kształcenia w zakresie rozszerzonym z przedmiotów: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie; matematyka, fizyka, informatyka; języki obce z informatyką; prawo, zarządzanie, marketing; języki obce z geografią i turystyką; biologii, chemii, fizyki; w zakresie podstawowym z elementami dziennikarstwa.
Adres: 07-410 Ostrołęka, ul. Prądzyńskiego 5, tel. 764-54-37, www.slo2.republika.pl

Zespół Szkół Menedżerskich
w Ostrołęce
Absolwenci gimnazjum mogą się kształcić w Technikum Ekonomicznym (nauka trwa 4 lata i kończy się uzyskaniem tytułu technika ekonomisty), Liceum Ogólnokształcącym (nauka trwa 3 lata i kończy się uzyskaniem świadectwa dojrzałości). Szkoła prowadzona jest przez Stow. Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych.
Adres: 07-401 Ostrołęka, ul. I Armii Wojska Polskiego 44, tel. 769-15-26.

Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących nr 7
w Łomży
Absolwenci gimnazjum mogą się kształcić w technikum w specjalnościach: technik weterynarii, hodowca koni, agrobiznesu, technologii żywności, analityk. Oraz w Liceum Ogólnokształcącym w klasach z rozszerzoną podstawą programową z: chemii i biologii, historii i języka polskiego, języka angielskiego.
Adres: 18-400 Łomża, ul. Stacha Konwy 11, tel. (086) 216-20-15, www.weta7.republika.pl

Liceum Plastyczne
im. A. Grottgera w Supraślu
4-letnia szkoła średnia, nauka kończy się egzaminem dyplomowym i maturą. Kształci w specjalnościach: tkanina artystyczna, techniki graficzne i snycerstwo.
O przyjęciu do szkoły decyduje egzamin wstępny z rysunku, malarstwa i rzeźby; rozmowa kwalifikacyjna i wynik egzaminu gimnazjalnego. Szkoła organizuje kurs przygotowawczy od lutego do kwietnia oraz konsultacje z nauczycielami. Egzaminy odbywają się w maju.
Adres: 16-030 Supraśl, pl. Kościuszki 1, tel. (0-85) 718-32-16; www.plsp.bia.szkola.net

Liceum Plastyczne w Łomży
4-letnia szkoła artystyczna, nauka kończy się egzaminem dyplomowym i maturą. Organem prowadzącym i finansującym szkołę jest minister kultury. Specjalnością szkoły jest grafika.
O przyjęciu do szkoły decyduje uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu z rysunku, malarstwa i modelowania w glinie oraz ukończone gimnazjum. Egzamin odbędzie się 22 maja. Od 15 lutego trwają konsultacje z nauczycielami.
Adres: 18-400 Łomża, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, tel. (0-86) 218-84-19; www. plastyk.4lomza.pl

Zespół Szkół Drzewnych nr 9
im. Komisji Edukacji Narodowej w Łomży
Absolwentom gimnazjum szkoła oferuje kształcenie w następujących zawodach: technik ochrony środowiska (4 lata); technik przemysłu drzewnego (4 lata); Liceum Profilowane - kształtowanie środowiska (3 lata); Liceum Profilowane - leśnictwo i technologia drewna (3 lata). Uczniowie kończący naukę w zawodzie technik ochrony środowiska mają szansę udziału w konkursie na najlepsze prace dyplomowe - nagrodą jest indeks wyższej uczelni.
18-400 Łomża, Al. Legionów 9, tel./fax (0-86) 47-35-305; www.zsd.z.pl

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Ostrołęce
Do ośrodka uczniowie przyjmowani są na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej. Uczniowie mogą się kształcić w zawodach: koszykarz-plecionkarz, kucharz małej gastronomii, cukiernik, piekarz. W ramach szkoły zawodowej funkcjonują oddziały przysposabiające do zawodów: gospodyni domowa, koszykarz-plecionkarz. Nauka w zależności od kierunku trwa dwa lub trzy lata.
Adres: 07-410 Ostrołęka, ul. Traugutta 9, tel. 760-22-37.

Państwowa Szkoła Muzyczna
I i II stopnia im Noskowskiego
w Ostrołęce
Na Prezentacjach będzie się można zapoznać również z ofertą nauki w szkole muzycznej. Organem prowadzącym szkołę jest minister kultury. Szkoła kształci dzieci i młodzież na wydziałach wokalnym i instrumentalnym. Badanie przydatności kandydatów i egzaminy wstępne odbędą się w siedzibie szkoły 7, 8 i 9 czerwca. Podania należy składać do 31 maja.
Adres: 07-400 Ostrołęka, ul. Traugutta 7, tel. 760-28-40.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na to.com.pl Tygodnik Ostrołęcki