Gmina Czarnia. Bezpłatne szkolenia dla mieszkańców - podnoszenie cyfrowych kompetencji społeczeństwa

Materiał partnera zewnętrznego
pixabay
Bezpłatne szkolenia dla mieszkańców gminy Czarnia.

Gmina Czarnia realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa dotyczące realizacji projektu grantowego pt. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.

Organizowane są 16-godzinne szkolenia, tj. 2 dni x 8 godzin szkoleniowych.
Miejsce szkoleń - w Agroturystyce „Dorota” Czarnia 72.
Podczas szkoleń zapewniane są materiały szkoleniowe (pendrive), przerwy kawowe, obiad oraz gadżety promocyjne.

Tematyka szkolenia (do wyboru):

  1. „Rodzic w Internecie”
  2. „Mój biznes w sieci”
  3. „Moje finanse i transakcje w sieci”
  4. „Działam w sieciach społecznościowych”
  5. „Tworzę własną stronę internetową”
  6. „Rolnik w sieci”
  7. „Kultura w sieci”

Zapraszamy do kontaktu pod nr tel.: 29 772 70 17 w. 27 lub osobiście w pokoju nr 8 w Urzędzie Gminy Czarnia w godz. 8-15 od poniedziałku do piątku. Zapraszamy do zgłoszeń wszystkie osoby z województwa mazowieckiego. Koordynator projektu Monika Rydel.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Dodaj ogłoszenie