Emerytura w KRUS czy ZUS? "Płacicie śmieszne składki KRUS, to jakie chcecie emerytury?"

Agata Wodzień-Nowak
Agata Wodzień-Nowak
pixabay.com/LukaJagor
Udostępnij:
Nie ma końca dyskusji ubezpieczonych w KRUS i ZUS. Rolnicy ubolewają z powodu niskich emerytur, a pracownicy etatowi czy prowadzący własne działalności grzmią, że przy tak niskich składkach, nie ma na co narzekać i porównywać emerytur. Czy rolnik ma wybór może płacić podwójną składkę KRUS albo ot, tak przenieść się do ZUS-u? Wysokość składki w KRUS jest zależna od posiadanych hektarów.

Czy osoba posiadająca ziemię rolną, np. 17 ha może wybrać ubezpieczenie w KRUS lub ZUS? Czy rolnik musi być płatnikiem KRUS? Jakie w tym zakresie obowiązują zasady? I czy rolnik może płacić wyższą składkę, żeby mieć też wyższą emeryturę? Na nasze pytania odpowiada rzecznik prasowy KRUS Teresa O’Neill.

Niska składka, to i niska emerytura KRUS

Aktualnie wysokość składki KRUS dla najmniejszych gospodarstw, czyli o powierzchni do 50 ha (na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie) wynosi kwartalnie 417 zł, jeśli rolnik prowadzi wyłącznie działalność rolniczą. Dla osób prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym ta składka za III kwartał 2020 roku została określona przez KRUS na 708 zł.

Wysokość składek w III kw. 2020 w zależności od wielkości gospodarstwa (hektarów przeliczeniowych) . Rolnik/małżonka (-ek) rolnika prowadzący działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym zapłaci:

 • powyżej 50 ha do 100 ha - 768 zł
 • powyżej 100 ha do 150 ha - 1 116 zł
 • powyżej 150 ha do 300 ha - 1 467 zł
 • powyżej 300 ha - 1 818 zł
 • domownik rolnika w każdej kategorii obszarowej - 417 zł

Rolnik/małżonka (-ek) rolnika prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o pow. w ha przelicz.:

 • do 50 ha - 708 zł
 • powyżej 50 ha do 100 ha - 1059 zł
 • powyżej 100 ha do 150 ha - 1407 zł
 • powyżej 150 ha do 300 ha - 1 758 zł
 • powyżej 300 ha - 2109 zł
 • domownik rolnika prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą w każdej kategorii obszarowej 708 zł

Ustawa przewiduje 2 formy objęcia ubezpieczeniem KRUS:

 • z mocy ustawy (czyli obowiązkowo), gdy powierzchnia użytków rolnych przekracza 1 ha przeliczeniowy,
 • na wniosek (czyli dobrowolnie), gdy powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 1 ha przeliczeniowego (tj. wynosi 1 ha przeliczeniowy lub poniżej 1 ha przeliczeniowego).

Czy rolnik może wybrać ubezpieczenie w ZUS, zamiast KRUS?

W odpowiedzi na pytanie dotyczące kwestii możliwości wyboru między ubezpieczeniem społecznym rolników w KRUS a ubezpieczeniem w ZUS przez osobę „posiadającą ziemię rolną”, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników regulują przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174).

Zgodnie z art. 7 i 16 tej ustawy ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, tj. ubezpieczeniu emerytalno – rentowemu oraz ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu, podlega z mocy ustawy (obowiązkowo) rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar powyżej 1ha przeliczeniowego użytków rolnych lub dział specjalny produkcji rolnej określony w załączniku do ustawy, jeżeli rolnik ten nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu i nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty, albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Rolnik prowadzący działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o powierzchni nieprzekraczającej 1ha przeliczeniowego może zostać objęty ubezpieczeniem społecznym rolników w trybie dobrowolnym na zasadach określonych w ustawie, po złożeniu wniosku.

Rolnik, czyli kto?
Rolnikiem w rozumieniu ww. ustawy jest pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym. Warunkiem zatem podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jest m.in. osobiste prowadzenie działalności rolniczej.

Za osoby podlegające innemu ubezpieczeniu społecznemu uważa się osoby, które podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych lub objęte są przepisami o zaopatrzeniu emerytalnym (art. 6 pkt 13 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników). Osobami takimi są m.in. osoby wymienione w art. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r, poz. 266, z późn. zm.), w tym osoby pozostające w stosunku pracy.

Z powyższego wynika, że nie każda osoba posiadająca grunty rolne będzie spełniała warunki do objęcia ubezpieczeniem społecznym rolników w KRUS.

Kto może lub musi być ubezpieczony w KRUS?

Wskazana w piśmie osoba, posiadająca ziemię rolną podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, o ile osobiście prowadzi działalność rolniczą, nie wykonuje innej aktywności zawodowej, rodzącej tytuł do ubezpieczenia powszechnego w ZUS i nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Natomiast rolnik, który wykonuje np. umowę o pracę, czy prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą i opłaca z tego tytułu składki w ZUS, nie może dobrowolnie zrezygnować z tego ubezpieczenia i wybrać ubezpieczenie w pełnym zakresie w KRUS.

Przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (art. 7 ust. 3) pozwalają jedynie na objęcie takich osób ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim w trybie dobrowolnym, po złożeniu w Kasie stosownego wniosku, wyłącznie w zakresie ograniczonym do świadczeń z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.

Odnosząc się do kwestii wysokości składek na ubezpieczenie społeczne rolników Kasa wyjaśnia, że składka miesięczna za każdego ubezpieczonego, podlegającego ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu wynosi 10% emerytury podstawowej, (w II kwartale 2020 r. wynosi ona 97 zł) z tym, że rolnik, którego gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 50 ha przeliczeniowych, opłaca dodatkową składkę miesięczną w wysokości:

 • 12% emerytury podstawowej – w przypadku gdy gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,
 • 24% emerytury podstawowej – w przypadku gdy gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,
 • 36% emerytury podstawowej – w przypadku gdy gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,
 • 48% emerytury podstawowej – w przypadku gdy gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie naliczana jest w równej wysokości za każdego ubezpieczonego. Niemniej za rolnika lub domownika podlegającego ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w ograniczonym zakresie składka jest naliczana w wysokości odpowiadającej 1/3 pełnej miesięcznej składki na to ubezpieczenie.

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie jest ustalana przez Radę Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Prezes Kasy ogłasza jej wysokość w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. W II kwartale 2020 r. wynosi ona 42 zł.

Rolnik nie może płacić wyższej składki, ale może dłużej pracować, żeby emerytura była lepsza

Przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznemu rolników nie przewidują natomiast możliwości dobrowolnego opłacania przez rolnika składek w wysokości wyższej niż wynikającej z przytoczonych przepisów.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. przeciętna wysokość emerytury rolniczej (bez dodatków) wynosiła 1.081,78 zł brutto. Jednocześnie wyjaśniamy, iż dłuższy okres podlegania przez rolnika (domownika) ubezpieczeniu emerytalno – rentowemu ma wpływ na wysokość części składkowej emerytury rolniczej. Opłacanie bowiem składek na ubezpieczenie społeczne rolników powoduje zwiększenie części składkowej emerytury rolniczej o 1% emerytury podstawowej za każdy rok podlegania ubezpieczeniu emerytalno – rentowemu. Niepełne lata przelicza się odpowiednio.

Wprawdzie część uzupełniająca ww. świadczenia przy każdym pełnym roku od 20 lat (przyjętych do ustalenia części składkowej) zmniejsza się o 0,5% emerytury podstawowej, ale zmniejszenie to następuje tylko do pewnego momentu, albowiem część uzupełniająca nie może wynosić mniej niż 85% emerytury podstawowej, a suma części składkowej i części uzupełniającej nie może być mniejsza od emerytury podstawowej. Ponadto jeżeli wysokość rolniczego świadczenia emerytalnego jest niższa od kwoty najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych, wysokość takiego świadczenia podwyższa się z urzędu do tej kwoty, wyjaśnia Teresa O’Neill, rzecznik prasowy KRUS.

KRUS. Emerytura rolnicza z 2 części

Emerytura i renta rolnicza składa się z części składkowej i uzupełniającej. Zgodnie z zasadami ubezpieczenia, część składkowa jest uzależniona od wysokości opłacanych składek i od okresu podlegania ubezpieczeniu. Ta część emerytury lub renty jest wypłacana niezależnie do zaprzestania przez świadczeniobiorcę prowadzenia działalności rolniczej. Natomiast wypłata części uzupełniającej świadczenia jest uwarunkowana przekazaniem gospodarstwa rolnego.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Materiał oryginalny: Emerytura w KRUS czy ZUS? "Płacicie śmieszne składki KRUS, to jakie chcecie emerytury?" - Gazeta Pomorska

Komentarze 3

Komentowanie zostało tymczasowo wyłączone.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość
28 lipca, 15:48, Kamil:

W jakich realiach żyjesz. Rolnik za swoje produkty dostaje cenę rynkowa nie ważne czy ma zysk czy nie. Zainteresuj się o ile spadło pogłowie świń w ostatnich latach, bo się nie opłaca. Dopłaty to tylko niewielka rekompensata niskich cen. To że w sklepach jest drogo to fakt, ale to nie rolnik winduje ceny. Kg świnki to ok 5-6 zł taka cene dostaje rolnik a że w sklepie po 25 zł kg? Plujcie dalej na rolnika, za nie długo będziecie jeść mięsko z zachodu, będzie smaczne, zdrowe i napewno tanie gdy wykoszą konkurencję w postaci polskiego rolnika

5 -6 złotych za kopyta ryj i kości to dużo...

K
Kamil

W jakich realiach żyjesz. Rolnik za swoje produkty dostaje cenę rynkowa nie ważne czy ma zysk czy nie. Zainteresuj się o ile spadło pogłowie świń w ostatnich latach, bo się nie opłaca. Dopłaty to tylko niewielka rekompensata niskich cen. To że w sklepach jest drogo to fakt, ale to nie rolnik winduje ceny. Kg świnki to ok 5-6 zł taka cene dostaje rolnik a że w sklepie po 25 zł kg? Plujcie dalej na rolnika, za nie długo będziecie jeść mięsko z zachodu, będzie smaczne, zdrowe i napewno tanie gdy wykoszą konkurencję w postaci polskiego rolnika

R
Rycho

Rolnik powinien być traktowany jak każdy inny przedsiębiorca. Produkuje przynosi zyski to płaci podatki takie same jak producent długopisów, musztardy czy krzeseł.

Przejdź na stronę główną Tygodnik Ostrołęcki
Dodaj ogłoszenie