Dzień Edukacji Narodowej [PEŁNA LISTA NAGRODZONYCH]

Iza Ossowska
Dziś w hali sportowej im. A. Gołasia odznaczono nauczycieli i pracowników oświaty z terenu działania ostrołęckiej delegatury Kuratorium Oświaty.

Wicewojewoda mazowiecki Sylwester Dąbrowski, mazowiecki kurator oświaty Aurelia Michałowska i dyrektor delegatury kuratorium w Ostrołęce Michał Giers wręczyli dziś odznaczenia 145 osobom.

ODZNACZENI ZOSTALI:

Srebrnym Krzyżem Zaslugi
Lucyna Wilczyńska, nauczyciel Zespołu Szkół - Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wyszkowie

Brązowym Krzyżem Zasługi
1. Bożena Jeruzalska Bożena Maria, nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce.
2. Beata Kamińska, nauczyciel Gimnazjum Nr 2 w Wyszkowie.
3. Genowefa Ewa Kiejna, starsza pielęgniarka szkolna I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce.
4. Danuta Dorota Świerczewska, nauczyciel Gimnazjum Nr 2 w Wyszkowie.
5. Wioletta Wysocka, nauczyciel Zespołu Szkół - Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wyszkowie.

Medalem Złotym za Długoletnią Służbę

1. Halina Balcerzak, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej z Przedszkolem w Nowej Wsi
2. Bożena Bugaj, nauczyciel Publicznego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu.
3. Mariola Grus, nauczyciel Zespołu Szkół - Gimnazjum Nr 1 w Wyszkowie.
4. Ilona Teresa Gwiazda, nauczyciel Zespołu Placówek Oświatowych w Dylewie.
5. Jan Juchniewicz, nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce.
6. Elżbieta Kacprzyk, dyrektor Gimnazjum w Olszewie-Borkach.
7. Elżbieta Danuta Kaczmarczyk, nauczyciel Zespołu Szkół w Woli Mystkowskiej
8. Elżbieta Kozak, pracownik obsługi Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Ostrołęce
9. Zdzisław Tadeusz Kwiatkowski, nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce
10. Teresa Lewandowska, starszy referent Zespołu Szkół w Różanie
11. Antoni Mierzejewski , pracownik obsługi Zespołu Szkół w Różanie
12. Małgorzata Nałęcz – Wiśniewska, nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 10 w Ostrołęce
13. Mirosława Rosińska, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Brudkach Starych
14. Maria Samuel, pracownik obsługi Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Ostrołęce.
15. Helena Siwek, nauczyciel Zespołu Szkół Gminnych Nr 2 w Małkini Górnej
16. Małgorzata Sławińska, nauczyciel Zespołu Szkół w Różanie
17. Anna Świercz, nauczyciel Zespołu Placówek Oświatowych Publicznej Szkoły Podstawowej w Sypniewie.
18. Maria Urban, pracownik administracji Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Ostrołęce
19. Marianna Halina Wawrzonkowska, pracownik obsługi Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wyszkowie
20. Zofia Wendt, pracownik obsługi Publicznego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu
21. Wiesława Witkowska, nauczyciel Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wyszkowie
22. Alina Anna Żmudzińska, psycholog Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Ostrołęce

Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę
1. Beata Ewa Czarnecka, logopeda Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Ostrołęce
2. Magdalena Ćwiacz, wicedyrektor Zespołu Szkół -Szkoły Podstawowej w Gąsewie.
3. Anna Dobrowolska, nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 2 W Ostrołęce.
4. Ewa Jadwiga Drężek, nauczyciel Gimnazjum Nr 1 w Ostrołęce.
5. Katarzyna Głowacka, nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ostrołęce.
6. Ewa Górska, nauczyciel Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrołęce.
7. Mariola Magdalena Metera, nauczyciel Zespołu Szkół Nr 4 w Ostrołęce.
8. Elżbieta Michna, nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ostrołęce.
9. Barbara Mróz, nauczyciel Zespołu Szkół w Woli Mystkowskiej.
10. Teresa Ogniewska, nauczyciel Zespołu Placówek Oświatowych w Dylewie.
11. Elżbieta Anna Ossowska, nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ostrołęce
12. Tomasz Pierzchała, nauczyciel Gimnazjum Nr 2 w Ostrołęce.
13. Bożena Plucińska, nauczyciel Gimnazjum Nr 1 w Ostrołęce.
14. Bogusława Maria Prusinowska, nauczyciel Zespołu Szkół w Rybnie.
15. Jolanta Stanisława Rostkowska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Olszewie-Borkach.
16. Danuta Rydel, wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Olszewie-Borkach.
17. Beata Stefańska, nauczyciel Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrołęce.
18. Małgorzata Szewczak, pracownik obsługi Zespołu Szkół - Szkoły Podstawowej w Gąsewie.
19. Jadwiga Wilga, pracownik obsługi Zespołu Szkół -Szkoły Podstawowej w Gąsewie.
20. Krzysztof Złotkowski, nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce.

Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę
1. Justyna Cichocka – Bugaj, nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego Nr 1w Makowie Mazowieckim.
2. Grażyna Gąska, nauczyciel Zespołu Placówek Oświatowych w Dylewie.
3. Aneta Iwona Majewska, nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1w Ostrołęce.
4. Marta Ewa Mróz, nauczyciel Zespołu Placówek Oświatowych Publicznej Szkoły Podstawowej w Sypniewie.
5. Artur Rębowski, nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wyszkowie.
6. Anna Izabela Serafin, nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 w Makowie Mazowieckim.
7. Małgorzata Świderska, nauczyciel Zespółu Szkół Nr 5 w Ostrołęce.

Nagrody Ministra Edukacji Narodowej:
1. Sylwia Brzostek, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Nagoszewce
2.Joanna Górska, nauczyciel Zespołu Szkół nr 5 w Ostrołęce,
3. Grzegorz Grabowski, dyrektor Publicznego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu
4. Ryszard Kaliszewski, były dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce,
5. Dorota Kupis, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Ostrołęce.

Nagrody Mazowieckiego Kuratora Oświaty:
1. Robert Dobrzyński, nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Ostrołęce,
2. Anna Gałązka, nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Białymbłocie,
3. Tadeusz Kacprzycki, nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Szelkowie,
4. Dorota Koroś, nauczyciel Szkoły Podstawowej w Kiełczewie
5. Renata Justyna Kuźmińska, nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 10 w Ostrołęce,
6. Małgorzata Parzych, nauczyciel Zespołu Szkół w Wykrocie.
7. Agnieszka Irena Szymaniak, wicedyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Chorzelach.

Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzmali:

Barbara Augustyniak, nauczyciel Gimnazjum w Nowej Wsi
Agnieszka Bacławska, nauczyciel Zespołu Szkół w Lelisie
Danuta Barszcz, nauczyciel Zespołu Szkół Gminnych w Prostyni
Dariusz Bunkowski, nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
Łucja Cicha, nauczyciel Zespołu Szkół w Wachu
Iwona Cichowska,nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przasnyszu
Jolanta Ciszkowska, nauczyciel II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce
Krzysztof Ciszkowski, nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce
Izabela Cybulska, nauczyciel Zespołu Szkół Nr 5 w Ostrołęce
Jadwiga Czajka, nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej z Publicznym Przedszkolem w Młynarzach
Zbigniew Deptuła, Starosta Makowski
Edyta Dębska, nauczyciel Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrołęce
Agnieszka Drużyńska, wicedyrektor Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej
Arkadiusz Furmański, nauczyciel Zespołu Szkół w Makowie Mazowieckim
Bogumiła Grabowska, wicedyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
Anna Groszkiewicz, nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wyszkowie
Katarzyna Grzybowska, nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 1 w Laskowcu
Dariusz Jaworski, nauczyciel Zespołu Szkół - Szkoły Podstawowej w Krasińcu
Dorota Kamińska, wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszkowie
Eliza Karaszewska, nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Wyszkowie
Jerzy Kijowski, wiceprezes Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
Iwona Kisiel, nauczyciel Gimnazjum w Troszynie
Barbara Klemendorf, nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 10 w Ostrołęce
Agnieszka Kolecka, nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrołęce
Małgorzata Chojnowska-Konarzewska, wicedyrektor Zespołu Szkół w Makowie Mazowieckim
Ewa Kotowska, wicedyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Ostrołęce
Wiesława Kowalczyk, wicedyrektor Zespołu Szkół w Makowie Mazowieckim
Małgorzata Kowalska - Pieczara, nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Dudach
Jolanta Królikowska, nauczyciel Gimnazjum Nr 2 w Wyszkowie
Mariola Kruczyk, nauczyciel Szkoły Podstawowej w Łęgu Starościńskim
Sabina Kruszewska, nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Dudach
Elżbieta Kwiatkowska, nauczyciel Zespołu Szkół - Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wyszkowie
Renata Lalak, nauczyciel Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie
Jerzy Maliszewski, nauczyciel Zespołu Szkół Gminnych w Prostyni
Ewa Martynowicz, nauczyciel Gimnazjum Nr 2 w Ostrołęce
Anna Milewska, nauczyciel Zespołu Szkół - Szkoły Podstawowej w Krasińcu
Małgorzata Murawska, nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce
Jolanta Mysiewicz, nauczyciel Gimnazjum w Olszewie-Borkach
Jolanta Nabiałek, nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ostrołęce
Jerzy Nadany, nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Dudach
Beata Narożna, nauczyciel Zespołu Szkół Nr 4 w Ostrołęce
Iwona Niedźwiecka, nauczyciel Przedszkola Miejskiego Nr 17 w Ostrołęce
Lech Nierubiec, nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wyszkowie
Anna Nowak, dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Sypniewie
Iwona Obrostek, wicedyrektor Gimnazjum Nr 2 w Wyszkowie
Sabina Olszak, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przasnyszu
Małgorzata Osowska, nauczyciel Miejskiego Przedszkola Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu
Bogdan Pągowski, Starosta Powiatu Wyszkowskiego
Beata Przybysz, nauczyciel Przedszkola Nr 3 w Wyszkowie
Hanna Puch, pedagog II Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce
Bogumiła Rakowska, nauczyciel Zespołu Szkół w Woli Mystkowskiej
Małgorzata Sadłowska, nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ostrołęce
Małgorzata Sadłowska, nauczyciel Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej
Izabela Sakowska, nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Ostrołęce
Barbara Siwek, nauczyciel Zespołu Szkół Gminnych Nr 2 w Małkini Górnej
Marek Skierczyński, nauczyciel Zespołu Szkół Nr 1 w Goworowie
Marta Sobczak, nauczyciel II Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce
Anna Szabłowska, nauczyciel Gimnazjum Nr 1 w Ostrołęce
Hanna Szabłowska, nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Lubiejewie
Agnieszka Szczubełek, nauczyciel Zespołu Szkół w Obierwi
Robert Szulęcki, nauczyciel Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie
Ewa Szymańska, nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Trzciance
Marzanna Traczyk, zastępca dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Makowie Mazowieckim;
Marta Trzcińska, nauczyciel Zespołu Szkół w Lelisie
Ewa Tyszka, nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce
Edward Urbanowski, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Jasienicy
Grażyna Wicepolska, nauczyciel Zespołu Szkół Powiatowych w Goworowie
Elżbieta Więckowska, nauczyciel Zespół Szkół Gminnych Nr 2 w Małkini Górnej
Monika Wilczek, nauczyciel Zespołu Szkół w Lelisie
Ewa Wiśniewska, nauczyciel Zespołu Szkół w Chudku
Wioletta Wnuk, nauczyciel Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Ostrołęce
Agnieszka Wydryszek, nauczyciel Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie
Krystyna Zacharek, nauczyciel Zespołu Szkół Nr 1 w Goworowie
Danuta Zakrzewska, nauczyciel Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Ostrołęce
Roman Zakrzewski, kierownik Przychodni Lekarskiej w Sypniewie
Jolanta Załęska, nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej z Publicznym Przedszkolem w Młynarzach
Anna Zięba, nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ostrołęce
Anna Żebrowska, wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 w Ostrołęce

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie