Duża podwyżka płacy minimalnej 2020. Nowe najniższe wynagrodzenie 2020: o ile wzrośnie, ile minimalnie na godzinę? Sprawdź [18.09.2019 r.]

Zbigniew Biskupski / AIPZaktualizowano 
Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 r. wyniesie 2 600 zł. Oznacza to wzrost o 350 zł, czyli o 15,6 proc. w stosunku do 2019 r. (obecnie najniższa płaca wynosi 2 250 zł). Minimalna stawka godzinowa wzrośnie do 17 zł. Marek Szawdyn / Polska Press
Zgodnie z harmonogramem określonym w ustawie o płacy minimalnej w czerwcu Rada Ministrów przyjęła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r., przedłożoną przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Według rządowej propozycji minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2020 r. powinno wynosić 2 450 zł, a minimalna stawka godzinowa 16 zł. Ostateczna decyzja musi zapaść w połowie września wtedy bowiem musi być opublikowane rozporządzenie w dzienniku Ustaw. Według najnowszych informacji rząd zdecyduje o jeszcze wyższej podwyżce - do 2 600 zł. W konsekwencji mocniej wzrośnie też stawka godzinowa.

Podczas posiedzenia Rady Ministrów premier zdecydował o podwyższeniu pensji minimalnej z planowanych 2 450 do 2 600 zł, tj. o 150 zł na 2020 r.

W 2020 r. minimalne wynagrodzenie będzie stanowić 49,7 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej We wtorek 10 września Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r., przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 r. wyniesie 2 600 zł. Oznacza to wzrost o 350 zł, czyli o 15,6 proc. w stosunku do 2019 r. (obecnie najniższa płaca wynosi 2 250 zł).

Minimalna stawka godzinowa w 2020 r. będzie wynosiła 17 zł (więcej o 1 zł niż wcześniej planowano). W 2019 r. jest to 14,70 zł.

"Poziom minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości 2 600 zł będzie miał pozytywny wpływ na sytuację gospodarstw domowych (przez wzrost dochodów pracowników). Rozwiązanie to wychodzi naprzeciw oczekiwaniom ok. 1,5 mln pracowników otrzymujących płacę minimalną.
Obecna sytuacja ekonomiczna Polski pozwala na zrównoważone podnoszenie płacy minimalnej, współmierne do dynamiki wzrostu gospodarczego i wzrostu produktywności pracy oraz spadku bezrobocia" napisano w komunikacie po posiedzeniu rządu.

Zgodnie z obowiązującym prawem, do połowy czerwca rząd musi zdecydować o wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w kolejnym roku.

Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę propozycja rządu podlega konsultacji w Komisji Trójstronnej, której rolę odgrywa obecnie Rada Dialogu Społecznego. Tam w ciągu miesiąca: 15 czerwca-15 lipca powinno być wypracowane wspólne stanowisko.

„Komisja Trójstronna ma czas na uzgodnienie wysokości minimalnego wynagrodzenia do dnia 15 lipca. Uzgodniona przez Komisję Trójstronną wysokość minimalnego wynagrodzenia na rok następny podlega ogłoszeniu w Monitorze Polskim, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, do dnia 15 września".

Obecna sytuacja ekonomiczna Polski pozwala na zrównoważone podnoszenie płacy minimalnej, współmierne do dynamiki wzrostu gospodarczego i wzrostu produktywności pracy oraz spadku bezrobocia. Poziom minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości 2 450 zł będzie miał pozytywny wpływ na sytuację gospodarstw domowych (przez wzrost dochodów pracowników).

Co z budżetówką?

Rada Ministrów przyjęła propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2020 oraz informację o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2020 – dokumenty przedłożone przez ministra finansów.

Ponad 60 proc. Polaków skorzysta na niższym PIT, zapowiedział 30 sierpnia w Sejmie premier Mateusz Morawiecki. Zgodnie z zapowiedziami zmiany mają obowiązywać już od 1 października 2019 r. Kliknij po prostu w ten tekst a poznasz szczegóły.

Na razie jednak wiadomo tylko tyle, że średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 106,0 proc. w ujęciu nominalnym (oznacza to, że wynagrodzenia w 2020 r. nie będą automatycznie waloryzowane jednym wskaźnikiem).
Rząd do 15 czerwca br. przedstawi m.in. Radzie Dialogu Społecznego propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2020 r.

Minimalne wynagrodzenie za pracę. Nareszcie dodatek stażowy nie będzie uwzględniany w płacy minimalnej!

2 lipca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Na ustawę tę niecierpliwie czekają zwłaszcza wieloletni pracownicy budżetówki, którzy tylko w niewielkim zakresie korzystają na dynamicznym wzroście minimalnego wynagrodzenia za pracę w ostatnich latach. A wszystko przez to, że znaczną część ich wynagrodzenia brutto stanowi dodatek stażowy.
W praktyce wygląda to tak, że wielu specjalistów z ogromnych doświadczeniem, wiedzą i wysokimi kwalifikacjami, zatrudnionych a administracji publicznej od dawna, zarabia dziś tyle samo co stażyści, którzy dopiero rozpoczynają pracę; jedni i drudzy otrzymują stawkę minimalną, z tym, że w przypadku doświadczonych pracowników np. 30 proc. stanowi dodatek za wysługę lat, a u nowicjusza całe wynagrodzenia składa się z płacy podstawowej.

Tę ewidentną niesprawiedliwość rząd miał zniwelować już rok temu – wysokiej rangi urzędnicy ministerstwa pracy składali deklaracje, iż nowe prawo będzie obowiązywało już od 2019 roku. Tymczasem w 2018 roku, a dokładnie w połowie grudnia powstał projekt ustawy i został skierowany do konsultacji społecznych – z założeniem, że przepisy wejdą w życie od 2020 r. i doświadczeni pracownicy budżetówki będą nareszcie beneficjentami podwyżki płacy minimalnej – przypomnijmy o 200 zł, z obecnych 2 250 do 2 450 zł – zaplanowanej od 1 stycznia 2020 r.

Konsultacje trwały, jak łatwo policzyć aż pół roku, zainteresowani już zaczęli się martwić czy przypadkiem znów się nie skończy na obietnicach, ale – jest! Jeśli projekt ustawy trafi do Sejmu, to powinien być procedowany szybko gdyż zgodnie z założeniami część przepisów – dotyczących waloryzacji płacy minimalnej w zamówieniach publicznych, co też jest problemem do pilnego rozwiązania – ma wejść w życie już 1 września. Oczywiście, te dotyczące wyłączenia dodatków stażowych – od 1 stycznia 2020 r.

Będzie podwyżka płacy minimalnej wyższa niż o 200 złotych

Wiadomo już, że jeszcze wyższej podwyżki płacy minimalnej od 1 stycznia 2020 roku domagają się związki zawodowe. Natomiast pracodawcy tradycyjnie obstają za waloryzacją płacy minimalnej dokładnie z literą prawa, a nie podwyżką arbitralnie ustalaną przez rząd.
Prawie pewne jest więc, że w toku konsultacji strony dialogu społecznego nie dogadają się, podobnie jak to było przed rokiem.
Na szczęście ustawa przewiduje rozwiązanie na wypadek braku zgody wypracowanej na forum Komisji Trójstronnej (Rady Dialogu Społecznego).

Ponad 60 proc. Polaków skorzysta na niższym PIT, zapowiedział 30 sierpnia w Sejmie premier Mateusz Morawiecki. Zgodnie z zapowiedziami zmiany mają obowiązywać już od 1 października 2019 r. Kliknij po prostu w ten tekst a poznasz szczegóły.

„W przypadku gdy Komisja Trójstronna nie uzgodni do 15 lipca wysokości minimalnego wynagrodzenia, wówczas decyzję o wysokości tego wynagrodzenia podejmuje Rada Ministrów i ogłasza, w drodze rozporządzenia, w Dzienniku Ustaw – w terminie do 15 września danego roku. Ustalona przez Radę Ministrów wysokość minimalnego wynagrodzenia nie może być niższa od wysokości, którą Rada Ministrów zaproponowała Komisji Trójstronnej do negocjacji”.

Oznacza to, że w ciągu dwóch niespełna najbliższych miesięcy można spodziewać się stosownego rozporządzenia Rady Ministrów, które zostanie opublikowane w Dzienniku Ustaw. Potwierdzi ono, że ostatecznie minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2020 roku wynosi 2 450 złotych a minimalna stawka – od 1 stycznia 2020 r. to 16 zł za godzinę pracy.

Złóż papierowy wniosek o 300 zł na ucznia - już od 1 sierpnia. Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku. Kliknij po prostu w ten tekst, dowiesz się wszystkiego.

Prawo o płacy minimalnej

Od 1 stycznia 2003 r. kiedy to weszła w życie ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679), regulująca zasady ustalania wysokości tego wynagrodzenia w drodze negocjacji na forum Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych (obecnie Rada Dialogu Społecznego), ustawa gwarantuje coroczny wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem.

Jednocześnie, jeśli w pierwszym kwartale roku, w którym odbywają się negocjacje wysokość minimalnego wynagrodzenia jest niższa od połowy wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej gwarancja ta jest zwiększona dodatkowo o 2/3 prognozowanego wskaźnika realnego przyrostu PKB

W przypadku, gdy rzeczywisty wzrost cen różni się od prognozowanego, ustawa przewiduje zastosowanie mechanizmu korygującego.

Ustawa określa terminy podwyższania wysokości minimalnego wynagrodzenia, a mianowicie:
- jeden termin – od 1 stycznia, jeśli prognozowany na dany rok wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych jest niższy niż 5 proc.,
- dwa terminy – od 1 stycznia i 1 lipca, w przypadku gdy prognozowany wzrost cen na dany rok wynosi 5 proc. i więcej.

Komisja Trójstronna ma czas na uzgodnienie wysokości minimalnego wynagrodzenia do dnia 15 lipca. Uzgodniona przez Komisję Trójstronną wysokość minimalnego wynagrodzenia na rok następny podlega ogłoszeniu w Monitorze Polskim, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, do dnia 15 września.
W przypadku gdy Komisja Trójstronna nie uzgodni do 15 lipca wysokości minimalnego wynagrodzenia, wówczas decyzję o wysokości tego wynagrodzenia podejmuje Rada Ministrów i ogłasza, w drodze rozporządzenia, w Dzienniku Ustaw – w terminie do 15 września danego roku. Ustalona przez Radę Ministrów wysokość minimalnego wynagrodzenia nie może być niższa od wysokości, którą Rada Ministrów zaproponowała Komisji Trójstronnej do negocjacji.

Co się należy pracownikowi

Ustawa, gwarantuje pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy wysokość wynagrodzenia w każdym miesiącu nie niższą od wysokości minimalnego wynagrodzenia określonej ustawą. Do ustalenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmowane są wypłacane w danym miesiącu przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych, z wyłączeniem: nagrody jubileuszowej, odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Zakres składników wynagrodzeń w gospodarce narodowej obowiązujący od 1 stycznia 2000 r. stanowi załącznik do objaśnień do sprawozdawczości z zatrudnienia i wynagrodzeń (zaktualizowany w 2003 r.).

Od soboty 14 września bardziej skomplikowane będzie logowanie się do kazdego banku, trzeba też będzie wstukiwać PIN przy transakcjach opłacanych kartą zbliżeniową nawet gdy będą one o wartości niższej niż 50 zł. Co jeszcze zmieni wprowadzenie zasad tzw. otwartej bankowości? Kliknij w ten tekst a poznasz wszystkie szczegóły, w tym wyjaśnienia ekspertów.

Odesłanie przez ustawę do składników zaliczonych do wynagrodzeń osobowych oznacza, że przy porównywaniu wysokości wynagrodzenia z wysokością minimalną nie są brane pod uwagę: dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej oraz wypłaty z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej w jednostkach na rozrachunku.

Jeżeli w danym miesiącu, z uwagi na terminy wypłat niektórych składników wynagrodzeń lub rozkład czasu pracy wynagrodzenie pracownika będzie niższe od obowiązującej wysokości minimalnego wynagrodzenia wówczas pracownikowi przysługuje uzupełnienie wynagrodzenia do tej wysokości w postaci wyrównania. Wypłata wyrównania następuje co miesiąc razem z wynagrodzeniem.

A może polubisz nas na Facebooku? Po co? Dostaniesz zawsze na swoją oś czasu zwiastun każdego naszego ciekawego materiału. Kliknij, przejdź na nasz fanpage i tam kliknij "polub". DZIĘKUJEMY!

polecane: 60 Sekund biznesu: Ekonomia współdzielenia coraz popularniejsza.

Wideo

Materiał oryginalny: Duża podwyżka płacy minimalnej 2020. Nowe najniższe wynagrodzenie 2020: o ile wzrośnie, ile minimalnie na godzinę? Sprawdź [18.09.2019 r.] - Strefa Biznesu

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 159

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

F
F~

Co z kwotą wolną od podatku? Jak tak dalej pójdzie to ludzie zarabiający minimalną wylądują w drugim progu podatkowym.

Nawiasem mówiąc ciekaw jestem ile firm zdecyduje się na redukcję etatu aby pokryć te pobożne życzenia naszego komunistycznego zbawcy narodu.

J
Ja

Jestem za niech podnoszą. Od 15 lat słyszę że kryzys ze powyżej nie ma bo mało wyini. . I tak mija połowa życia .. a inni miliony zarabiają.

G
Gość
1 września, 15:15, Katarzyna:

Żeby zmusić tych chciwych prywaciarzy do podwyższenia zarobku płaca minimalna musiałaby wynosić 2 500 netto wtedy przestaliby płacić pod stołem i oszukiwać wszystkich!!!

2 września, 6:33, Gość:

Pani chyba nigdy nie miała styczności z wynagrodzeniem.

39% wypłaty zabiera państwo, nie pracodawca...

Jak jeszcze trochę dokręca śrubę to będzie trzeba zwalniać.

3 września, 13:15, Katarzyna:

Szanowna Pani w każdym kraju jakąś część zabiera państwo np w Szwecji są dużo wyższe podatki ale pracowników się nie oszukuje jak u nas. Widzi pani tu chodzi o uczciwość i nie interesuje mnie wogole ile zabiera państwo ludzie uczciwie pracują i oczekują uczciwej zapłaty! Natomiast właścicielom firm zależy tylko żeby jak najszybciej się wzbogacić choćby po trupach.

5 września, 07:09, Gość:

Bzdury , moi ludzie często zarobią więcej od mojego zysku dlaczego ?

Państwo zabiera ok 40 % . Proszę założyć działalność i dopiero dyskutować !!!

Masz rację. Czas zwolnić wszystkich. U mnie to samo. Tyranie, odpowiedzialność za ludzi, siedzenie nad ciągle zmieniającymi się przepisami itd. Czas pójść na etat i nie mieć "luz".

G
Gość

A skladka do zusu 1700 zaczynamy zamykac male firmy dziekuje P.Morawiecki

G
Gość
5 września, 7:20, Gość:

Biedny nie zrozumie bogatego a bogaty biednego !!! Pracownik chce jak najwięcej (najlepiej bez podatku) -- pracodawca chce też jak najwięcej zarobić, poniósł koszty działalności i ryzyko z tego tytułu !! Wolny rynrk nie powinien opierać sie na zasadzie rząd dał tylko na kupno sprzedaż . Pracownik spredaje swoją prace wg uczciwej wyceny a pracodawca ją kupuje uczciwie płacąc . Jeżeli płaci za mało idę do tego sprzedać prace który wg mnie zapłaci więcej --- PRAWO RYNKU

koniec kropka . Nie będzie rząd mówił mi ile mam płacić czy zarabiać !!

5 września, 19:55, Kasia:

Noi odrazu wiem że ty akurat płacisz i to bardzo mało dlatego na takich jak ty rząd wymusi wyższe zarobki i będzie Ci mówił ile masz płacić BRAWO Rząd!!!

5 września, 19:57, Robert:

Każdy bogaty to zlodziej i oszust!

To wyjedź do Etiopii, albo jakiegoś Czadu. W każdym cywilizowanym kraju jest stawka minimalna, a Polaczki już płaczą, że muszą płacić ludziom godnie za pracę

o
obywatel RP

Czytam komentarze i aż mnie przeraża tępota niektórych mam nadzieję inteligentnych ludzi ... Prawa ekonomii są bezwzględne !!! Z pustego i Salomon nie naleje !!! Podwyżki płac to przecież nic innego jak napęd do inflacji !!!Ludzie obudźcie się !!! To już przerabialiśmy !!! Każdy miał rolki banknotów w kieszeni !!! TYLKO co z tego ??? Tylko skłonność rynku do inwestycji powoduje napęd koniunktury a zatem i wzrost ekonomiczny. Wydanie pieniędzy na konsumpcję skończy się bankructwem !!! To bomba z opóźnionym zapłonem. Zresztą sami się przekonacie !!!

G
Gość

Nie da się zarabiać dużo A wydawać mało na życie już teraz ceny poszły do góry i pójdą kolejny raz

G
Gość

Ale wy jesteście ciemni co z tego że dostaniecie więcej jak życie pójdzie do góry automatycznie za chleb zapłacicie5,7 zł

P
Pepe

Czytam te wszystkie komentarze i naprawdę zaczyna mi się marzyć kryzys światowy. Wtedy nagle zrobi sie cicho, stopa bezrobocia wzrośnie i ludzie w końcu zaczną doceniać tego co się ma...

K
Kasia
1 września, 15:15, Katarzyna:

Żeby zmusić tych chciwych prywaciarzy do podwyższenia zarobku płaca minimalna musiałaby wynosić 2 500 netto wtedy przestaliby płacić pod stołem i oszukiwać wszystkich!!!

2 września, 6:33, Gość:

Pani chyba nigdy nie miała styczności z wynagrodzeniem.

39% wypłaty zabiera państwo, nie pracodawca...

Jak jeszcze trochę dokręca śrubę to będzie trzeba zwalniać.

3 września, 13:15, Katarzyna:

Szanowna Pani w każdym kraju jakąś część zabiera państwo np w Szwecji są dużo wyższe podatki ale pracowników się nie oszukuje jak u nas. Widzi pani tu chodzi o uczciwość i nie interesuje mnie wogole ile zabiera państwo ludzie uczciwie pracują i oczekują uczciwej zapłaty! Natomiast właścicielom firm zależy tylko żeby jak najszybciej się wzbogacić choćby po trupach.

5 września, 7:09, Gość:

Bzdury , moi ludzie często zarobią więcej od mojego zysku dlaczego ?

Państwo zabiera ok 40 % . Proszę założyć działalność i dopiero dyskutować !!!

Parodia zamknij firmę i pracuj jak ci twoi ludzie będziesz miała więcej radzę jeszcze w halasie i gorącu za 1800!!!

R
Robert
5 września, 7:20, Gość:

Biedny nie zrozumie bogatego a bogaty biednego !!! Pracownik chce jak najwięcej (najlepiej bez podatku) -- pracodawca chce też jak najwięcej zarobić, poniósł koszty działalności i ryzyko z tego tytułu !! Wolny rynrk nie powinien opierać sie na zasadzie rząd dał tylko na kupno sprzedaż . Pracownik spredaje swoją prace wg uczciwej wyceny a pracodawca ją kupuje uczciwie płacąc . Jeżeli płaci za mało idę do tego sprzedać prace który wg mnie zapłaci więcej --- PRAWO RYNKU

koniec kropka . Nie będzie rząd mówił mi ile mam płacić czy zarabiać !!

5 września, 19:55, Kasia:

Noi odrazu wiem że ty akurat płacisz i to bardzo mało dlatego na takich jak ty rząd wymusi wyższe zarobki i będzie Ci mówił ile masz płacić BRAWO Rząd!!!

Każdy bogaty to zlodziej i oszust!

K
Kasia
5 września, 7:20, Gość:

Biedny nie zrozumie bogatego a bogaty biednego !!! Pracownik chce jak najwięcej (najlepiej bez podatku) -- pracodawca chce też jak najwięcej zarobić, poniósł koszty działalności i ryzyko z tego tytułu !! Wolny rynrk nie powinien opierać sie na zasadzie rząd dał tylko na kupno sprzedaż . Pracownik spredaje swoją prace wg uczciwej wyceny a pracodawca ją kupuje uczciwie płacąc . Jeżeli płaci za mało idę do tego sprzedać prace który wg mnie zapłaci więcej --- PRAWO RYNKU

koniec kropka . Nie będzie rząd mówił mi ile mam płacić czy zarabiać !!

Noi odrazu wiem że ty akurat płacisz i to bardzo mało dlatego na takich jak ty rząd wymusi wyższe zarobki i będzie Ci mówił ile masz płacić BRAWO Rząd!!!

G
Gość

Biedny nie zrozumie bogatego a bogaty biednego !!! Pracownik chce jak najwięcej (najlepiej bez podatku) -- pracodawca chce też jak najwięcej zarobić, poniósł koszty działalności i ryzyko z tego tytułu !! Wolny rynrk nie powinien opierać sie na zasadzie rząd dał tylko na kupno sprzedaż . Pracownik spredaje swoją prace wg uczciwej wyceny a pracodawca ją kupuje uczciwie płacąc . Jeżeli płaci za mało idę do tego sprzedać prace który wg mnie zapłaci więcej --- PRAWO RYNKU

koniec kropka . Nie będzie rząd mówił mi ile mam płacić czy zarabiać !!

G
Gość
1 września, 15:15, Katarzyna:

Żeby zmusić tych chciwych prywaciarzy do podwyższenia zarobku płaca minimalna musiałaby wynosić 2 500 netto wtedy przestaliby płacić pod stołem i oszukiwać wszystkich!!!

2 września, 6:33, Gość:

Pani chyba nigdy nie miała styczności z wynagrodzeniem.

39% wypłaty zabiera państwo, nie pracodawca...

Jak jeszcze trochę dokręca śrubę to będzie trzeba zwalniać.

3 września, 13:15, Katarzyna:

Szanowna Pani w każdym kraju jakąś część zabiera państwo np w Szwecji są dużo wyższe podatki ale pracowników się nie oszukuje jak u nas. Widzi pani tu chodzi o uczciwość i nie interesuje mnie wogole ile zabiera państwo ludzie uczciwie pracują i oczekują uczciwej zapłaty! Natomiast właścicielom firm zależy tylko żeby jak najszybciej się wzbogacić choćby po trupach.

Bzdury , moi ludzie często zarobią więcej od mojego zysku dlaczego ?

Państwo zabiera ok 40 % . Proszę założyć działalność i dopiero dyskutować !!!

K
Katarzyna
1 września, 15:15, Katarzyna:

Żeby zmusić tych chciwych prywaciarzy do podwyższenia zarobku płaca minimalna musiałaby wynosić 2 500 netto wtedy przestaliby płacić pod stołem i oszukiwać wszystkich!!!

2 września, 6:33, Gość:

Pani chyba nigdy nie miała styczności z wynagrodzeniem.

39% wypłaty zabiera państwo, nie pracodawca...

Jak jeszcze trochę dokręca śrubę to będzie trzeba zwalniać.

Szanowna Pani w każdym kraju jakąś część zabiera państwo np w Szwecji są dużo wyższe podatki ale pracowników się nie oszukuje jak u nas. Widzi pani tu chodzi o uczciwość i nie interesuje mnie wogole ile zabiera państwo ludzie uczciwie pracują i oczekują uczciwej zapłaty! Natomiast właścicielom firm zależy tylko żeby jak najszybciej się wzbogacić choćby po trupach.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3