reklama

Duża podwyżka płacy minimalnej 2019. Nowe najniższe wynagrodzenie w 2020 r. O ile wzrośnie, ile minimalnie na godzinę? Sprawdź [16.11.2019]

Zbigniew Biskupski / AIPZaktualizowano 
Rada Ministrów przyjęła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r., przedłożoną przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Według rządowej propozycji minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2020 r. powinno wynosić 2 450 zł, a minimalna stawka godzinowa 16 zł. Andrzej Banaś / Polska Press
Zgodnie z harmonogramem określonym w ustawie o płacy minimalnej w czerwcu Rada Ministrów przyjęła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r., przedłożoną przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Według rządowej propozycji minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2020 r. powinno wynosić 2 450 zł, a minimalna stawka godzinowa 16 zł. Ostateczna decyzja musi zapaść w połowie września wtedy bowiem musi być opublikowane rozporządzenie w dzienniku Ustaw. Według najnowszych informacji rząd zdecyduje o jeszcze wyższej podwyżce - do 2 600 zł. W konsekwencji mocniej wzrośnie też stawka godzinowa.

Podczas posiedzenia Rady Ministrów premier zdecydował o podwyższeniu pensji minimalnej z planowanych 2 450 do 2 600 zł, tj. o 150 zł na 2020 r.

W 2020 r. minimalne wynagrodzenie będzie stanowić 49,7 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej We wtorek 10 września Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r., przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 r. wyniesie 2 600 zł. Oznacza to wzrost o 350 zł, czyli o 15,6 proc. w stosunku do 2019 r. (obecnie najniższa płaca wynosi 2 250 zł).

Minimalna stawka godzinowa w 2020 r. będzie wynosiła 17 zł (więcej o 1 zł niż wcześniej planowano). W 2019 r. jest to 14,70 zł.

"Poziom minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości 2 600 zł będzie miał pozytywny wpływ na sytuację gospodarstw domowych (przez wzrost dochodów pracowników). Rozwiązanie to wychodzi naprzeciw oczekiwaniom ok. 1,5 mln pracowników otrzymujących płacę minimalną.
Obecna sytuacja ekonomiczna Polski pozwala na zrównoważone podnoszenie płacy minimalnej, współmierne do dynamiki wzrostu gospodarczego i wzrostu produktywności pracy oraz spadku bezrobocia" napisano w komunikacie po posiedzeniu rządu.

Zgodnie z obowiązującym prawem, do połowy czerwca rząd musi zdecydować o wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w kolejnym roku.

Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę propozycja rządu podlega konsultacji w Komisji Trójstronnej, której rolę odgrywa obecnie Rada Dialogu Społecznego. Tam w ciągu miesiąca: 15 czerwca-15 lipca powinno być wypracowane wspólne stanowisko.

„Komisja Trójstronna ma czas na uzgodnienie wysokości minimalnego wynagrodzenia do dnia 15 lipca. Uzgodniona przez Komisję Trójstronną wysokość minimalnego wynagrodzenia na rok następny podlega ogłoszeniu w Monitorze Polskim, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, do dnia 15 września".

Wczoraj w niedzielę 10 listopada obowiązywał zakaz handlu i duże sklepy były zamknięte, Dziś w poniedziałek 11 listopada jest święto, obowiązuje więc także zakaz handlu, ale są miejsca, w których można kupić niemal wszystko do lodówki i do spiżarni. Gdzie? Kliknij po prostu w ten tekst a poznasz się szczegóły.

Obecna sytuacja ekonomiczna Polski pozwala na zrównoważone podnoszenie płacy minimalnej, współmierne do dynamiki wzrostu gospodarczego i wzrostu produktywności pracy oraz spadku bezrobocia. Poziom minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości 2 450 zł będzie miał pozytywny wpływ na sytuację gospodarstw domowych (przez wzrost dochodów pracowników).

Co z budżetówką?

Rada Ministrów przyjęła propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2020 oraz informację o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2020 – dokumenty przedłożone przez ministra finansów.

Co ze zmianą czasu? Przestawiamy znów zegarki z czasu letniego na zimowy - kiedy? Czy to już ostatnia taka zmiana i w końcu przez cały rok będzie ten sam czas? Po prostu kliknij w ten tekst a dowiesz się wszystkiego.

Na razie jednak wiadomo tylko tyle, że średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 106,0 proc. w ujęciu nominalnym (oznacza to, że wynagrodzenia w 2020 r. nie będą automatycznie waloryzowane jednym wskaźnikiem).
Rząd do 15 czerwca br. przedstawi m.in. Radzie Dialogu Społecznego propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2020 r.

Minimalne wynagrodzenie za pracę. Nareszcie dodatek stażowy nie będzie uwzględniany w płacy minimalnej!

2 lipca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Na ustawę tę niecierpliwie czekają zwłaszcza wieloletni pracownicy budżetówki, którzy tylko w niewielkim zakresie korzystają na dynamicznym wzroście minimalnego wynagrodzenia za pracę w ostatnich latach. A wszystko przez to, że znaczną część ich wynagrodzenia brutto stanowi dodatek stażowy.
W praktyce wygląda to tak, że wielu specjalistów z ogromnych doświadczeniem, wiedzą i wysokimi kwalifikacjami, zatrudnionych a administracji publicznej od dawna, zarabia dziś tyle samo co stażyści, którzy dopiero rozpoczynają pracę; jedni i drudzy otrzymują stawkę minimalną, z tym, że w przypadku doświadczonych pracowników np. 30 proc. stanowi dodatek za wysługę lat, a u nowicjusza całe wynagrodzenia składa się z płacy podstawowej.

Tę ewidentną niesprawiedliwość rząd miał zniwelować już rok temu – wysokiej rangi urzędnicy ministerstwa pracy składali deklaracje, iż nowe prawo będzie obowiązywało już od 2019 roku. Tymczasem w 2018 roku, a dokładnie w połowie grudnia powstał projekt ustawy i został skierowany do konsultacji społecznych – z założeniem, że przepisy wejdą w życie od 2020 r. i doświadczeni pracownicy budżetówki będą nareszcie beneficjentami podwyżki płacy minimalnej – przypomnijmy o 200 zł, z obecnych 2 250 do 2 450 zł – zaplanowanej od 1 stycznia 2020 r.

Konsultacje trwały, jak łatwo policzyć aż pół roku, zainteresowani już zaczęli się martwić czy przypadkiem znów się nie skończy na obietnicach, ale – jest! Jeśli projekt ustawy trafi do Sejmu, to powinien być procedowany szybko gdyż zgodnie z założeniami część przepisów – dotyczących waloryzacji płacy minimalnej w zamówieniach publicznych, co też jest problemem do pilnego rozwiązania – ma wejść w życie już 1 września. Oczywiście, te dotyczące wyłączenia dodatków stażowych – od 1 stycznia 2020 r.

Będzie podwyżka płacy minimalnej wyższa niż o 200 złotych

Wiadomo już, że jeszcze wyższej podwyżki płacy minimalnej od 1 stycznia 2020 roku domagają się związki zawodowe. Natomiast pracodawcy tradycyjnie obstają za waloryzacją płacy minimalnej dokładnie z literą prawa, a nie podwyżką arbitralnie ustalaną przez rząd.
Prawie pewne jest więc, że w toku konsultacji strony dialogu społecznego nie dogadają się, podobnie jak to było przed rokiem.
Na szczęście ustawa przewiduje rozwiązanie na wypadek braku zgody wypracowanej na forum Komisji Trójstronnej (Rady Dialogu Społecznego).

„W przypadku gdy Komisja Trójstronna nie uzgodni do 15 lipca wysokości minimalnego wynagrodzenia, wówczas decyzję o wysokości tego wynagrodzenia podejmuje Rada Ministrów i ogłasza, w drodze rozporządzenia, w Dzienniku Ustaw – w terminie do 15 września danego roku. Ustalona przez Radę Ministrów wysokość minimalnego wynagrodzenia nie może być niższa od wysokości, którą Rada Ministrów zaproponowała Komisji Trójstronnej do negocjacji”.

Oznacza to, że w ciągu dwóch niespełna najbliższych miesięcy można spodziewać się stosownego rozporządzenia Rady Ministrów, które zostanie opublikowane w Dzienniku Ustaw. Potwierdzi ono, że ostatecznie minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2020 roku wynosi 2 450 złotych a minimalna stawka – od 1 stycznia 2020 r. to 16 zł za godzinę pracy.

Prawo o płacy minimalnej

Od 1 stycznia 2003 r. kiedy to weszła w życie ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679), regulująca zasady ustalania wysokości tego wynagrodzenia w drodze negocjacji na forum Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych (obecnie Rada Dialogu Społecznego), ustawa gwarantuje coroczny wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem.

Jednocześnie, jeśli w pierwszym kwartale roku, w którym odbywają się negocjacje wysokość minimalnego wynagrodzenia jest niższa od połowy wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej gwarancja ta jest zwiększona dodatkowo o 2/3 prognozowanego wskaźnika realnego przyrostu PKB

W przypadku, gdy rzeczywisty wzrost cen różni się od prognozowanego, ustawa przewiduje zastosowanie mechanizmu korygującego.

Ustawa określa terminy podwyższania wysokości minimalnego wynagrodzenia, a mianowicie:
- jeden termin – od 1 stycznia, jeśli prognozowany na dany rok wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych jest niższy niż 5 proc.,
- dwa terminy – od 1 stycznia i 1 lipca, w przypadku gdy prognozowany wzrost cen na dany rok wynosi 5 proc. i więcej.

Komisja Trójstronna ma czas na uzgodnienie wysokości minimalnego wynagrodzenia do dnia 15 lipca. Uzgodniona przez Komisję Trójstronną wysokość minimalnego wynagrodzenia na rok następny podlega ogłoszeniu w Monitorze Polskim, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, do dnia 15 września.
W przypadku gdy Komisja Trójstronna nie uzgodni do 15 lipca wysokości minimalnego wynagrodzenia, wówczas decyzję o wysokości tego wynagrodzenia podejmuje Rada Ministrów i ogłasza, w drodze rozporządzenia, w Dzienniku Ustaw – w terminie do 15 września danego roku. Ustalona przez Radę Ministrów wysokość minimalnego wynagrodzenia nie może być niższa od wysokości, którą Rada Ministrów zaproponowała Komisji Trójstronnej do negocjacji.

Black Friday 2019 - czy to najlepszy dzień do kupowania najlepszych prezentów na gwiazdkę i pod choinkę. Co trzeba wiedzieć, by nie wpaść w pułapkę szaleństwa zakupowego. Po prostu kliknij w ten tekst a poznasz szczegóły!

Co się należy pracownikowi

Ustawa, gwarantuje pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy wysokość wynagrodzenia w każdym miesiącu nie niższą od wysokości minimalnego wynagrodzenia określonej ustawą. Do ustalenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmowane są wypłacane w danym miesiącu przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych, z wyłączeniem: nagrody jubileuszowej, odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Zakres składników wynagrodzeń w gospodarce narodowej obowiązujący od 1 stycznia 2000 r. stanowi załącznik do objaśnień do sprawozdawczości z zatrudnienia i wynagrodzeń (zaktualizowany w 2003 r.).

Odesłanie przez ustawę do składników zaliczonych do wynagrodzeń osobowych oznacza, że przy porównywaniu wysokości wynagrodzenia z wysokością minimalną nie są brane pod uwagę: dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej oraz wypłaty z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej w jednostkach na rozrachunku.

Jeżeli w danym miesiącu, z uwagi na terminy wypłat niektórych składników wynagrodzeń lub rozkład czasu pracy wynagrodzenie pracownika będzie niższe od obowiązującej wysokości minimalnego wynagrodzenia wówczas pracownikowi przysługuje uzupełnienie wynagrodzenia do tej wysokości w postaci wyrównania. Wypłata wyrównania następuje co miesiąc razem z wynagrodzeniem.

A może polubisz nas na Facebooku? Po co? Dostaniesz zawsze na swoją oś czasu zwiastun każdego naszego ciekawego materiału. Kliknij, przejdź na nasz fanpage i tam kliknij "polub". DZIĘKUJEMY!

Wczoraj w niedzielę 10 listopada obowiązywał zakaz handlu i duże sklepy były zamknięte, Dziś w poniedziałek 11 listopada jest święto, obowiązuje więc także zakaz handlu, ale są miejsca, w których można kupić niemal wszystko do lodówki i do spiżarni. Gdzie? Kliknij po prostu w ten tekst a poznasz się szczegóły.

100 milionów euro z Funduszy Norweskich na rozwój przedsiębiorczości

Wideo

Materiał oryginalny: Duża podwyżka płacy minimalnej 2019. Nowe najniższe wynagrodzenie w 2020 r. O ile wzrośnie, ile minimalnie na godzinę? Sprawdź [16.11.2019] - Strefa Biznesu

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 244

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość
15 listopada, 17:19, 26100rep:

2600 brutto czy netto?

Nawet jeśli netto to i tak śmiech na sali. Przy cenach wszelkiej maści artykułów od zwykłych domowych , spożywczych, przez chemię, narzędzia i paliwo to i tak grosze! Dla singla nierealne aby wynająć (lub kupić w kredycie) mieszkanie, żyć i cokolwiek odłożyć!

Ceny mamy zachodnie, niejednokrotnie wyższe niż w zachodniej części Europy A zarobki srednio 2/3 niższe niż oni!

W całej Europie singiel zarabiający nawet minimalną pensję jest w stanie wyżyć bez najmniejszych problemów, a u nas zastanawianie się czy wystarczy dokonać miesiąca!

Obudźcie się ludzie! Nawet po podwyżkach to i tak kpina, a ceny i tak będą rosły, nawet nie zauważycie. Stopniowo, po kilka groszy w górę ale będą rosły systematycznie!

Zarabiamy napiwki, a nie wypłaty na normalne, nawet nie napisze godne życie!

Zawsze podają brutto

G
Gość
16 listopada, 0:23, Piotr Rapiński:

Świetny pomysł ta podwyżka płacy minimalnej. Moim zdaniem i tak jest stosunkowo za niska ponieważ na zachodzie mają wyższe więc dlaczego Polacy mają być gorsi? Zresztą to nam się należy. Niemcy nas mocno wyprzedzają i nawet Grecja jest wyżej.

Jeszcze jak by ceny nie szły w górę to by było ok

G
Gość
16 listopada, 5:51, Jan:

Nareszcie bo za PO to tylko bieda i obiecanki.

Zobaczysz jak pójdą cenny w górę

J
Jan

Nareszcie bo za PO to tylko bieda i obiecanki.

G
Gość
16 listopada, 0:39, Martuś:

A PiS obiecywal 4100zł gdzie to ku... jest PiS.. da..🤣🤣🤣

Spokojnie Pis da proszę poczekać.

M
Martuś

A PiS obiecywal 4100zł gdzie to ku... jest PiS.. da..🤣🤣🤣

P
Piotr Rapiński

jestem bardzo zadowolony z rządu Pisu bo nie kradnie a ludzie stają się bogatsi. Platforma wszystko robiła na odwrót tylko kradła i Polacy byli biedni.

P
Piotr Rapiński

Świetny pomysł ta podwyżka płacy minimalnej. Moim zdaniem i tak jest stosunkowo za niska ponieważ na zachodzie mają wyższe więc dlaczego Polacy mają być gorsi? Zresztą to nam się należy. Niemcy nas mocno wyprzedzają i nawet Grecja jest wyżej.

M
Mars

Będzie więcej darowizn na sektę toruńską i watykańską. Nowy rząd z czarodziejem, który zarobił 1000 razy na gruncie odkupionym za grosze od okupanta.

m
myśliciel

ale propaganda w tym echu dnia kolejne polityczne medium :( ciekawe jak wplynie an ogs[podarke wzrost cen uslug i towarów??

26100rep

2600 brutto czy netto?

Nawet jeśli netto to i tak śmiech na sali. Przy cenach wszelkiej maści artykułów od zwykłych domowych , spożywczych, przez chemię, narzędzia i paliwo to i tak grosze! Dla singla nierealne aby wynająć (lub kupić w kredycie) mieszkanie, żyć i cokolwiek odłożyć!

Ceny mamy zachodnie, niejednokrotnie wyższe niż w zachodniej części Europy A zarobki srednio 2/3 niższe niż oni!

W całej Europie singiel zarabiający nawet minimalną pensję jest w stanie wyżyć bez najmniejszych problemów, a u nas zastanawianie się czy wystarczy dokonać miesiąca!

Obudźcie się ludzie! Nawet po podwyżkach to i tak kpina, a ceny i tak będą rosły, nawet nie zauważycie. Stopniowo, po kilka groszy w górę ale będą rosły systematycznie!

Zarabiamy napiwki, a nie wypłaty na normalne, nawet nie napisze godne życie!

P
Pozdrowienia od ekonomisty

A który pracodawca dołoży z własnych pieniędzy pracownikom? Przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą musi się ona opłacać, inaczej firma nie ma racji bytu. Albo pracodawcy będą niwelować liczbę pracowników albo będą szukać sposobu zbilansowania kosztów utrzymania pracownika poprzez podniesienie cen świadczonych usług czy sprzedawanych towarów... takim to sposobem ceny podniesie mleczarz, piekarz czy księgowy. Dojedzie do wzrostu cen a co za tym idzie inflacji i nic komu po tych 2600 jak pieniądz będzie mniej warty.

G
Gość
19 października, 19:15, Gość:

Najśmieszniejsze jest to że najwięcej zwolenników podwyżki minimalnej krajowej To Pisowczyki Tylko ich wspaniały rząd i Pinokio zapomnieli powiedzieć że dzieki wzrostowi najniższej krajowej wiele osób nie dostanie oslawionego 500 A dla czego bo przekracza próg zarobków ktory pozwala na 500

5 listopada, 0:33, Gość:

Ty baranie a od kiedy 500 jest od zarobkow?? Jest na dziecko.Nie wliczaja sie zarobki.I nie obrazaj ludzi.Bo do takich jak ty inaczej nie da sie pisac.

Rząd próbuje zmniejszyć rolę 500 teraz za to samo będziecie mogli kupić mniej i tylko po to jest to robione pozdro dla kumatych

g
gsjd
3 listopada, 15:05, Gość:

Ale im więcej pracownik zarobi tym więcej wyda. Wiem po sobie i znajomych. Jak waluta się zgadza to zaraz zaczyna się wymiana telefonów, co trzeci dzień na pizzę, co tydzień wymiana wkładów w zniczach, co chwilę do fryzjera itd. itd. itd. Co z Was na przedsiębiorcy jak trzeba Was zmuszac do podwyżki 100 zł bo z waszymi kosztami to 150 zł będzie i krach gospodarki. Debile

Ale im więcej pracownik zarobi tym więcej pracodawca zapłaci. zobaczymy czy telefon wymienisz jak dostaniesz wypowiedzenie? Pracodawca aby utrzymać się przy wyższych kosztach musi zbilansowac zatrudnienie, czysta ekonomia. kto jest debilem, ten jest.

G
Gość

2600 czy nawet 3000 co to zmienia skoro ceny szanują na łeb na szyję...ciemny lud klaszcze brawo a golodupców nie stać na nic więcej pozdrawiam mięso armatnie pisowskiej sekty

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3