reklama

Duża podwyżka płacy minimalnej: 11.12.2019 r. Nowe najniższe wynagrodzenie w 2020 r. O ile wzrośnie, ile minimalnie na godzinę?

Zbigniew Biskupski / AIP
Rada Ministrów przyjęła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r., przedłożoną przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Według rządowej propozycji minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2020 r. powinno wynosić 2 450 zł, a minimalna stawka godzinowa 16 zł. Andrzej Banaś / Polska Press
Zgodnie z harmonogramem określonym w ustawie o płacy minimalnej w czerwcu Rada Ministrów przyjęła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r., przedłożoną przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Według rządowej propozycji minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2020 r. powinno wynosić 2 450 zł, a minimalna stawka godzinowa 16 zł. Ostateczna decyzja musi zapaść w połowie września wtedy bowiem musi być opublikowane rozporządzenie w dzienniku Ustaw. Według najnowszych informacji rząd zdecyduje o jeszcze wyższej podwyżce - do 2 600 zł. W konsekwencji mocniej wzrośnie też stawka godzinowa.

Podczas posiedzenia Rady Ministrów premier zdecydował o podwyższeniu pensji minimalnej z planowanych 2 450 do 2 600 zł, tj. o 150 zł na 2020 r.

W 2020 r. minimalne wynagrodzenie będzie stanowić 49,7 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej We wtorek 10 września Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r., przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 r. wyniesie 2 600 zł. Oznacza to wzrost o 350 zł, czyli o 15,6 proc. w stosunku do 2019 r. (obecnie najniższa płaca wynosi 2 250 zł).

Minimalna stawka godzinowa w 2020 r. będzie wynosiła 17 zł (więcej o 1 zł niż wcześniej planowano). W 2019 r. jest to 14,70 zł.

"Poziom minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości 2 600 zł będzie miał pozytywny wpływ na sytuację gospodarstw domowych (przez wzrost dochodów pracowników). Rozwiązanie to wychodzi naprzeciw oczekiwaniom ok. 1,5 mln pracowników otrzymujących płacę minimalną.
Obecna sytuacja ekonomiczna Polski pozwala na zrównoważone podnoszenie płacy minimalnej, współmierne do dynamiki wzrostu gospodarczego i wzrostu produktywności pracy oraz spadku bezrobocia" napisano w komunikacie po posiedzeniu rządu.

Zgodnie z obowiązującym prawem, do połowy czerwca rząd musi zdecydować o wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w kolejnym roku.

Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę propozycja rządu podlega konsultacji w Komisji Trójstronnej, której rolę odgrywa obecnie Rada Dialogu Społecznego. Tam w ciągu miesiąca: 15 czerwca-15 lipca powinno być wypracowane wspólne stanowisko.

„Komisja Trójstronna ma czas na uzgodnienie wysokości minimalnego wynagrodzenia do dnia 15 lipca. Uzgodniona przez Komisję Trójstronną wysokość minimalnego wynagrodzenia na rok następny podlega ogłoszeniu w Monitorze Polskim, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, do dnia 15 września".

Choć bezrobocie jest niskie i brakuje ludzi do pracy, to osoby w wieku 55+, nawet o wysokich kwalifikacjach i dużym doświadczeniu zawodowym wciąż mają problemy ze znalezieniem jakiejkolwiek pracy. Dlaczego i czy to się zmieni - kliknij po prostu w ten tekst a dowiesz się więcej.

Obecna sytuacja ekonomiczna Polski pozwala na zrównoważone podnoszenie płacy minimalnej, współmierne do dynamiki wzrostu gospodarczego i wzrostu produktywności pracy oraz spadku bezrobocia. Poziom minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości 2 450 zł będzie miał pozytywny wpływ na sytuację gospodarstw domowych (przez wzrost dochodów pracowników).

Co z budżetówką?

Rada Ministrów przyjęła propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2020 oraz informację o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2020 – dokumenty przedłożone przez ministra finansów.

Na razie jednak wiadomo tylko tyle, że średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 106,0 proc. w ujęciu nominalnym (oznacza to, że wynagrodzenia w 2020 r. nie będą automatycznie waloryzowane jednym wskaźnikiem).
Rząd do 15 czerwca br. przedstawi m.in. Radzie Dialogu Społecznego propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2020 r.

Minimalne wynagrodzenie za pracę. Nareszcie dodatek stażowy nie będzie uwzględniany w płacy minimalnej!

2 lipca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Na ustawę tę niecierpliwie czekają zwłaszcza wieloletni pracownicy budżetówki, którzy tylko w niewielkim zakresie korzystają na dynamicznym wzroście minimalnego wynagrodzenia za pracę w ostatnich latach. A wszystko przez to, że znaczną część ich wynagrodzenia brutto stanowi dodatek stażowy.
W praktyce wygląda to tak, że wielu specjalistów z ogromnych doświadczeniem, wiedzą i wysokimi kwalifikacjami, zatrudnionych a administracji publicznej od dawna, zarabia dziś tyle samo co stażyści, którzy dopiero rozpoczynają pracę; jedni i drudzy otrzymują stawkę minimalną, z tym, że w przypadku doświadczonych pracowników np. 30 proc. stanowi dodatek za wysługę lat, a u nowicjusza całe wynagrodzenia składa się z płacy podstawowej.

Tę ewidentną niesprawiedliwość rząd miał zniwelować już rok temu – wysokiej rangi urzędnicy ministerstwa pracy składali deklaracje, iż nowe prawo będzie obowiązywało już od 2019 roku. Tymczasem w 2018 roku, a dokładnie w połowie grudnia powstał projekt ustawy i został skierowany do konsultacji społecznych – z założeniem, że przepisy wejdą w życie od 2020 r. i doświadczeni pracownicy budżetówki będą nareszcie beneficjentami podwyżki płacy minimalnej – przypomnijmy o 200 zł, z obecnych 2 250 do 2 450 zł – zaplanowanej od 1 stycznia 2020 r.

Konsultacje trwały, jak łatwo policzyć aż pół roku, zainteresowani już zaczęli się martwić czy przypadkiem znów się nie skończy na obietnicach, ale – jest! Jeśli projekt ustawy trafi do Sejmu, to powinien być procedowany szybko gdyż zgodnie z założeniami część przepisów – dotyczących waloryzacji płacy minimalnej w zamówieniach publicznych, co też jest problemem do pilnego rozwiązania – ma wejść w życie już 1 września. Oczywiście, te dotyczące wyłączenia dodatków stażowych – od 1 stycznia 2020 r.

Będzie podwyżka płacy minimalnej wyższa niż o 200 złotych

Wiadomo już, że jeszcze wyższej podwyżki płacy minimalnej od 1 stycznia 2020 roku domagają się związki zawodowe. Natomiast pracodawcy tradycyjnie obstają za waloryzacją płacy minimalnej dokładnie z literą prawa, a nie podwyżką arbitralnie ustalaną przez rząd.
Prawie pewne jest więc, że w toku konsultacji strony dialogu społecznego nie dogadają się, podobnie jak to było przed rokiem.
Na szczęście ustawa przewiduje rozwiązanie na wypadek braku zgody wypracowanej na forum Komisji Trójstronnej (Rady Dialogu Społecznego).

„W przypadku gdy Komisja Trójstronna nie uzgodni do 15 lipca wysokości minimalnego wynagrodzenia, wówczas decyzję o wysokości tego wynagrodzenia podejmuje Rada Ministrów i ogłasza, w drodze rozporządzenia, w Dzienniku Ustaw – w terminie do 15 września danego roku. Ustalona przez Radę Ministrów wysokość minimalnego wynagrodzenia nie może być niższa od wysokości, którą Rada Ministrów zaproponowała Komisji Trójstronnej do negocjacji”.

Oznacza to, że w ciągu dwóch niespełna najbliższych miesięcy można spodziewać się stosownego rozporządzenia Rady Ministrów, które zostanie opublikowane w Dzienniku Ustaw. Potwierdzi ono, że ostatecznie minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2020 roku wynosi 2 450 złotych a minimalna stawka – od 1 stycznia 2020 r. to 16 zł za godzinę pracy.

Prawo o płacy minimalnej

Od 1 stycznia 2003 r. kiedy to weszła w życie ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679), regulująca zasady ustalania wysokości tego wynagrodzenia w drodze negocjacji na forum Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych (obecnie Rada Dialogu Społecznego), ustawa gwarantuje coroczny wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem.

Jednocześnie, jeśli w pierwszym kwartale roku, w którym odbywają się negocjacje wysokość minimalnego wynagrodzenia jest niższa od połowy wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej gwarancja ta jest zwiększona dodatkowo o 2/3 prognozowanego wskaźnika realnego przyrostu PKB

W przypadku, gdy rzeczywisty wzrost cen różni się od prognozowanego, ustawa przewiduje zastosowanie mechanizmu korygującego.

Ustawa określa terminy podwyższania wysokości minimalnego wynagrodzenia, a mianowicie:
- jeden termin – od 1 stycznia, jeśli prognozowany na dany rok wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych jest niższy niż 5 proc.,
- dwa terminy – od 1 stycznia i 1 lipca, w przypadku gdy prognozowany wzrost cen na dany rok wynosi 5 proc. i więcej.

Komisja Trójstronna ma czas na uzgodnienie wysokości minimalnego wynagrodzenia do dnia 15 lipca. Uzgodniona przez Komisję Trójstronną wysokość minimalnego wynagrodzenia na rok następny podlega ogłoszeniu w Monitorze Polskim, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, do dnia 15 września.
W przypadku gdy Komisja Trójstronna nie uzgodni do 15 lipca wysokości minimalnego wynagrodzenia, wówczas decyzję o wysokości tego wynagrodzenia podejmuje Rada Ministrów i ogłasza, w drodze rozporządzenia, w Dzienniku Ustaw – w terminie do 15 września danego roku. Ustalona przez Radę Ministrów wysokość minimalnego wynagrodzenia nie może być niższa od wysokości, którą Rada Ministrów zaproponowała Komisji Trójstronnej do negocjacji.

Rząd uznał, że pieniądze na emerytury powinny pochodzić nie tylko z ZUS, ale z wielu źródeł i dokończył reformę emerytalną. Teraz emerytura będzie pochodzić z czterech filarów. Sprawdź czy obejmą Cię wszystkie - wystarczy, że klikniesz w ten tekst.

Co się należy pracownikowi

Ustawa, gwarantuje pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy wysokość wynagrodzenia w każdym miesiącu nie niższą od wysokości minimalnego wynagrodzenia określonej ustawą. Do ustalenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmowane są wypłacane w danym miesiącu przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych, z wyłączeniem: nagrody jubileuszowej, odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Zakres składników wynagrodzeń w gospodarce narodowej obowiązujący od 1 stycznia 2000 r. stanowi załącznik do objaśnień do sprawozdawczości z zatrudnienia i wynagrodzeń (zaktualizowany w 2003 r.).

Odesłanie przez ustawę do składników zaliczonych do wynagrodzeń osobowych oznacza, że przy porównywaniu wysokości wynagrodzenia z wysokością minimalną nie są brane pod uwagę: dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej oraz wypłaty z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej w jednostkach na rozrachunku.

Jeżeli w danym miesiącu, z uwagi na terminy wypłat niektórych składników wynagrodzeń lub rozkład czasu pracy wynagrodzenie pracownika będzie niższe od obowiązującej wysokości minimalnego wynagrodzenia wówczas pracownikowi przysługuje uzupełnienie wynagrodzenia do tej wysokości w postaci wyrównania. Wypłata wyrównania następuje co miesiąc razem z wynagrodzeniem.

Rząd uznał, że pieniądze na emerytury powinny pochodzić nie tylko z ZUS, ale z wielu źródeł i dokończył reformę emerytalną. Teraz emerytura będzie pochodzić z czterech filarów. Sprawdź czy obejmą Cię wszystkie - wystarczy, że klikniesz w ten tekst.

Rząd robi poduszkę na ewentualne spowolnienie gospodarcze

Wideo

Materiał oryginalny: Duża podwyżka płacy minimalnej: 11.12.2019 r. Nowe najniższe wynagrodzenie w 2020 r. O ile wzrośnie, ile minimalnie na godzinę? - Strefa Biznesu

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 279

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

z
za 4 lata

Co czeka obecnych emerytów? - gwałtowny spadek siły nabywczej emerytur, dla przykładu obecnie średnia emerytura 2236zł, płaca minimalna 2250zł; w 2023roku średnia emerytura po uwzględnieniu

sterowania wskażnikiem inflacji rewaloryzowana co roku kwotowo

70zł plus 13 i 14 wyniesie ok 2750zł, a minimalna płaca wyniesie 4000zł.

Emerytura minimalna będzie w granicach 1600 - 1680zł.(wszystkie kwoty brutto). Ze wzrostem płacy minimalnej wzrosną też pozostałe

płace, to przełoży się na wzrost cen towarów i usług. Służba zdrowia

celowo jest rozmontowywana, tak jak i państwowe ośrodki DPS.

Seniorów emerytów jest po prostu za dużo, najważniejsze aby w taki

sposób mówić o podwyżkach emerytur lub płacy minimalnej jako o

"dobroci" rządu, bez podawania konsekwencji tych działań zainteresowanym. EMERYTÓW CZEKA SELEKCJA NATURALNA

I EXTREMALNA SZKOŁA PRZETRWANIA (nie ma to nic wspólnego z

eutanazją - dobrą śmiercią)

G
Gość

Legalna firma pożyczkowa z siedzibą w USA / UE. Dzięki naszej technologii możemy zatwierdzić odpowiednią pożyczkę w ciągu kilku minut. Pożyczamy od 5 000 USD do 10 000 000 USD przy oprocentowaniu zaledwie 2% z elastyczną spłatą w okresie od 1 do 20 lat, proszę odpowiedzieć tutaj, aby uzyskać więcej szczegóły {financialgroupinc1958@outlook.com} Czekamy na wiadomość od Ciebie

g
global partner

Legalna firma pożyczkowa z siedzibą w USA / UE. Dzięki naszej technologii możemy zatwierdzić odpowiednią pożyczkę w ciągu kilku minut. Pożyczamy od 5 000 USD do 10 000 000 USD przy oprocentowaniu zaledwie 2% z elastyczną spłatą w okresie od 1 do 20 lat, proszę odpowiedzieć tutaj, aby uzyskać więcej szczegóły {financialgroupinc1958@outlook.com} Czekamy na wiadomość od Ciebie

A
Avant Loans

Jesteśmy grupą wsparcia finansowego, która zajmuje się finansami międzynarodowymi dla dowolnej liczby instrumentów bankowych. Nasze usługi są szybkie i niezawodne. pożyczki są

zatwierdzone w ciągu 24-48 godzin od pomyślnego zastosowania. Oferujemy pożyczki od

minimalny zakres 2000 USD do maksymalnie 50 milionów USD z przystępną stopą procentową 3% i pożyczką

okres od 1 do 25 lat w celu spłaty pożyczki. Celem grupy Avant jest zapewnienie doskonałych profesjonalnych usług finansowych.

Jeśli potrzebujesz pożyczki, skontaktuj się z nami.

Napisz do nas przez: av_ant@outlook.com

Wyślij do nas e-mail za pośrednictwem; avants.loan@gmail.com

Whatsapp 1 (409) 2062954

pozdrowienia

Grupa Avant

W
Witek

Naród i tak za miskę ryżu będzie pracował co to jest 2600brutto to jest ! Nie całe 1800zl na zycie,,a gdzie koszty wynajęcia mieszkania to zabierają ... W Polsce a gdzie jedzenie albo wydatki eeh i reszta,,czyli rodzina z jednej wypłaty wegetuje a z drugiej opłaca mieszkanie eehh o to Polska kraj mlekiem i miodem ...

A
Aa

I co z tego ,ludzie poszli głosować bo ich pis kupił,co z tego że powyższą znowu krajowa jak już za 50 zeta nic się nie kupi a przed pisem można było przeżyć prawie tydzień,ilu już ludzi zostało zwolnionych żeby prywaciarz wyszedł na swoje a będzie jeszcze gorzej

S
Sumienie żywe
2 grudnia, 16:48, Polak:

Płace w góre, ceny w góre i kółko się zamyka. To wstyd i poniżenie żeby za godzine zarobić na filiżanke kawy.

2 grudnia, 17:26, Gqx:

WTF, czy ty mieszkasz w Londynie?! Filiżankę espresso kupisz w Warszawie za kilka złotych a nie FUNTÓW, obudź się!

2 grudnia, 19:40, Gość:

Sugeruję żebyś się ty obudził, taka manipulacja zarobkowa musi się skądś wziąć. Czyli dam ci prosty przykład. Pracodawca musi zapłacić Kowalowi 200 zł więcej wypłaty, aby uzyskać te pieniądze musi podnieść ceny sprzedaży swoich dóbr które produkuje. Kupujący od Pana Zbyszka pracodawcy musi zapłacić mu więcej. Kupującemu to nie pasuje gdyż traci na swojej produkcji więc musi podnieść ceny swojego produktu a plut to że musi zapłacić więcej swoim pracownikom. Gosicu wejdź do sklepu i jak będziesz widział coś za 1 zł dodaj do tego jedno zero. 💓

Znika bezrobocie a za dobrego pracownika trzeba będzie sporo zapłacić .Obudzcie się czasy się zmieniają a zyskiem trzeba się podzielić ,to nie jest komfortowe ale czy jest inne wyjście?

O
Odp
2 grudnia, 18:27, Sumienie żywe:

Przedsiębiorcy nie mają pieniędzy na utrzymanie i wypłaty dla pracowników ,,,,a my pracownicy ,na kogo pracujemy,gdy było bezrobocie ktoś zapytał czy mamy co do gara włożyć,hehehe .Trzeba było za granicą Niemcom w zupę wlazic,,to jest prawda.Dlaczemu pracodawcy nie zamykają firm ?odpowiedź każdy zna .Jak zaczną zamykać firmy i sami się wezmą do pracy wtedy uwierzę że im źle. Jeszcze trochę i nie będzie komu pracować sami dyrektorzy ta banda sama siebie zadusi ,brzuchy leniwe,dziurawe garnki. Oczywiście są wyjątki i cenią tych którzy wypracowuja im chleb ale takich ze świeczka szukać

2 grudnia, 19:05, Gość:

A przedsiębiorcom ktoś coś daje? Prowadziłeś firmę? Wątpię, to się nie wypowiadaj w temacie na który nie masz za grosz pojęcia

2 grudnia, 19:27, Odp:

Czy pracownik dostaje wypłatę za nic nie robienie? Czy trzeba mieć własną firmę aby się wypowiedzieć na temat godnego wynagrodzenia ? Odniosę się do statystyk, pracodawców znacznie przybywa,a pracowników brakuje ,to chyba o czymś świadczy.O groszach to akurat pojęcie mam ponieważ jeszcze je zarabiam , ale mam chęć też podyrektorzyc !

Pracownik został ogolocony z wszelkiej godności ..13 ta pensja, dodatek stażowy,szkodliwe warunki itp itd ,mam wielką nadzieję że niedługo każdy pracownik będzie doceniony według zasług.W chwili obecnej często gęsto cały cech zawodów pracuje za najniższą krajową ,wyłącznie w dużych miastach widoczna jest różnica w płacach,nic dziwnego że większość jest za PIS~em ponieważ wprowadzają duże zmiany i zwykły pracownik zaczyna się liczyć.Wielki szacunek dla pracodawców ale my też jesteśmy ludźmi i mamy swoją godność i potrzeby.Oby chasła że ,,,tysiące jest na twoje miejsce w pracy ,,,,już nigdy nie wróciły ,,,, Miejcie swoje meliony a nam ludziom PRACY przywrodzcie godne warunki i płace ,,,godne to takie jakie sami byście chcieli otrzymywać ,,Pozdrawiam serdecznie

G
Gość
2 grudnia, 16:48, Polak:

Płace w góre, ceny w góre i kółko się zamyka. To wstyd i poniżenie żeby za godzine zarobić na filiżanke kawy.

2 grudnia, 17:26, Gqx:

WTF, czy ty mieszkasz w Londynie?! Filiżankę espresso kupisz w Warszawie za kilka złotych a nie FUNTÓW, obudź się!

Sugeruję żebyś się ty obudził, taka manipulacja zarobkowa musi się skądś wziąć. Czyli dam ci prosty przykład. Pracodawca musi zapłacić Kowalowi 200 zł więcej wypłaty, aby uzyskać te pieniądze musi podnieść ceny sprzedaży swoich dóbr które produkuje. Kupujący od Pana Zbyszka pracodawcy musi zapłacić mu więcej. Kupującemu to nie pasuje gdyż traci na swojej produkcji więc musi podnieść ceny swojego produktu a plut to że musi zapłacić więcej swoim pracownikom. Gosicu wejdź do sklepu i jak będziesz widział coś za 1 zł dodaj do tego jedno zero. 💓

O
Odp
2 grudnia, 18:27, Sumienie żywe:

Przedsiębiorcy nie mają pieniędzy na utrzymanie i wypłaty dla pracowników ,,,,a my pracownicy ,na kogo pracujemy,gdy było bezrobocie ktoś zapytał czy mamy co do gara włożyć,hehehe .Trzeba było za granicą Niemcom w zupę wlazic,,to jest prawda.Dlaczemu pracodawcy nie zamykają firm ?odpowiedź każdy zna .Jak zaczną zamykać firmy i sami się wezmą do pracy wtedy uwierzę że im źle. Jeszcze trochę i nie będzie komu pracować sami dyrektorzy ta banda sama siebie zadusi ,brzuchy leniwe,dziurawe garnki. Oczywiście są wyjątki i cenią tych którzy wypracowuja im chleb ale takich ze świeczka szukać

2 grudnia, 19:05, Gość:

A przedsiębiorcom ktoś coś daje? Prowadziłeś firmę? Wątpię, to się nie wypowiadaj w temacie na który nie masz za grosz pojęcia

Czy pracownik dostaje wypłatę za nic nie robienie? Czy trzeba mieć własną firmę aby się wypowiedzieć na temat godnego wynagrodzenia ? Odniosę się do statystyk, pracodawców znacznie przybywa,a pracowników brakuje ,to chyba o czymś świadczy.O groszach to akurat pojęcie mam ponieważ jeszcze je zarabiam , ale mam chęć też podyrektorzyc !

G
Gość
2 grudnia, 18:27, Sumienie żywe:

Przedsiębiorcy nie mają pieniędzy na utrzymanie i wypłaty dla pracowników ,,,,a my pracownicy ,na kogo pracujemy,gdy było bezrobocie ktoś zapytał czy mamy co do gara włożyć,hehehe .Trzeba było za granicą Niemcom w zupę wlazic,,to jest prawda.Dlaczemu pracodawcy nie zamykają firm ?odpowiedź każdy zna .Jak zaczną zamykać firmy i sami się wezmą do pracy wtedy uwierzę że im źle. Jeszcze trochę i nie będzie komu pracować sami dyrektorzy ta banda sama siebie zadusi ,brzuchy leniwe,dziurawe garnki. Oczywiście są wyjątki i cenią tych którzy wypracowuja im chleb ale takich ze świeczka szukać

A przedsiębiorcom ktoś coś daje? Prowadziłeś firmę? Wątpię, to się nie wypowiadaj w temacie na który nie masz za grosz pojęcia

G
Gość

Ze swojej kieszeni dali by

S
Sumienie żywe

Przedsiębiorcy nie mają pieniędzy na utrzymanie i wypłaty dla pracowników ,,,,a my pracownicy ,na kogo pracujemy,gdy było bezrobocie ktoś zapytał czy mamy co do gara włożyć,hehehe .Trzeba było za granicą Niemcom w zupę wlazic,,to jest prawda.Dlaczemu pracodawcy nie zamykają firm ?odpowiedź każdy zna .Jak zaczną zamykać firmy i sami się wezmą do pracy wtedy uwierzę że im źle. Jeszcze trochę i nie będzie komu pracować sami dyrektorzy ta banda sama siebie zadusi ,brzuchy leniwe,dziurawe garnki. Oczywiście są wyjątki i cenią tych którzy wypracowuja im chleb ale takich ze świeczka szukać

G
Gqx
2 grudnia, 16:48, Polak:

Płace w góre, ceny w góre i kółko się zamyka. To wstyd i poniżenie żeby za godzine zarobić na filiżanke kawy.

WTF, czy ty mieszkasz w Londynie?! Filiżankę espresso kupisz w Warszawie za kilka złotych a nie FUNTÓW, obudź się!

G
Gqx

Mm 2600 i 17 zł brzmi super tylko ile to na rękę i ilu firmom to może oznaczać bankructwo...

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3