Dostawca rozwiązań z materiałów odnawialnych. Stora Enso Packaging Solutions

Materiał partnera zewnętrznego
Stora Enso Packaging Solutions
Stora Enso Packaging Solutions. The renewable materials company.

Stora Enso Packaging Solutions dostarcza
papiery do produkcji opakowań i produkty
z tektury falistej oraz świadczy powiązane
z nimi usługi, zaprojektowane do szerokiej
gamy zastosowań. Nasze odnawialne,
zaawansowane rozwiązania opakowaniowe
pomagają czołowym przetwórcom,
właścicielom marek i klientom detalicznym,
również tym działającym w obrębie e-handlu
w zwiększeniu wydajności, wprowadzeniu
innowacji i osiągnięciu lepszej równowagi
ekologicznej.

THE RENEWABLE MATERIALS COMPANY