Brak prądu spowodowany wichurą. 24.02.2022 energetycy usuwają ostatnie awarie, także w naszym regionie

OPRAC.:
Milena Jaroszewska
Milena Jaroszewska
Udostępnij:
Sobotnie (19.02.2022) wichury wyjątkowo negatywnie odbiły się na sieci elektroenergetycznej. W najtrudniejszym momencie, bez zasilania było ponad pół miliona obiorców. Żywioł poczynił ogromne zniszczenia w sieci elektroenergetycznej, do wymiany – lub w trakcie odbudowy – jest ponad 500 słupów średniego i niskiego napięcia. Problemy z zasilaniem trwają cały czas. PGE co kilka godzin aktualizuje komunikaty o tym gdzie wciąż nie ma prądu.

Od czwartku 17 lutego br. na większości obszaru kraju wystąpiły bardzo trudne warunki atmosferyczne, a wyjątkowo silny, porywisty wiatr spowodował duże zniszczenia w infrastrukturze. Na terenie działania PGE Dystrybucja połamane gałęzie i powalone drzewa doprowadziły do wielu zwarć i uszkodzeń sieci, a w rezultacie do wyłączenia napowietrznych linii wysokiego, średniego i niskiego napięcia oraz licznych uszkodzeń przyłączy elektroenergetycznych. O skali żywiołu świadczy ilość połamanych słupów energetycznych - na niedzielny poranek do wymiany jest 339 słupów (13 na liniach wysokich napięć, 191 - średniego napięcia, 135 - niskiego napięcia).

Gdzie nie ma prądu?

24.02.2022
Energetycy usuwają ostatnie zgłoszone przez Odbiorców uszkodzenia, przywracana jest w pełni prawidłowa praca sieci elektroenergetycznej. Serdecznie dziękujemy naszym Odbiorcom za cierpliwość i wyrozumiałość, przepraszamy za powstałe niedogodności - taki komunikat publikuje PGE.

Środa, 23.02.2022, godz. 10.00.

W Oddziale Warszawa aktualnie wyłączonych jest 46 stacji transformatorowych, a skutki działania żywiołu odczuwa ok.1200 odbiorców. Awarie dotykają także Oddział Białystok, gdzie bez zasilania pozostaje aktualnie ok. 1200 odbiorców.

Wtorek, 22.02.2022

Godz. 18.00
W dalszym ciągu najtrudniejsza sytuacja występuje w Oddziale Warszawa, gdzie aktualnie wyłączonych jest ok. 60 stacji transformatorowych, a skutki działania żywiołu odczuwa ponad 1,3 tys. odbiorców m.in. w gminach:

RE Ostrołęka: Baranowo, Chorzele, Czarnia, Czerwin, Czerwonka, Goworowo, Jednorożec, Kadzidło, Krasnosielc, Krzynowłoga Mała, Lelis, Maków Mazowiecki, Młynarze, Myszyniec, Olszewo-Borki, Ostrołęka, Płoniawy-Bramura, Przasnysz, Rozogi, Różan, Rzekuń, Rzewnie, Sypniewo, Szelków, Troszyn

RE Wyszków: Brańszczyk, Dąbrówka, Długosiodło, Małkinia Górna, Ostrów Mazowiecka, Rząśnik, Somianka, Stary Lubotyń, Wąsewo, Wyszków, Zabrodzie

Awarie dotykają także Oddział Białystok, gdzie bez zasilania pozostaje aktualnie około 2 tys. m.in. w gminach:

RE Bielsk Podlaski: Andrzejewo, Boguty-Pianki, Nur, Szulborze Wielkie, Zaręby Kościelne.

Godz. 14.00
W dalszym ciągu najtrudniejsza sytuacja występuje w Oddziale Warszawa, gdzie aktualnie wyłączonych jest ok. 120 stacji transformatorowych, a skutki działania żywiołu odczuwa ponad 4,5 tys. odbiorców, m.in. w gminach:

RE Ostrołęka: Baranowo, Chorzele, Czarnia, Czerwin, Czerwonka, Goworowo, Jednorożec, Kadzidło, Krasnosielc, Krzynowłoga Mała, Lelis, Maków Mazowiecki, Młynarze, Myszyniec, Olszewo-Borki, Ostrołęka, Płoniawy-Bramura, Przasnysz, Rozogi, Różan, Rzekuń, Rzewnie, Sypniewo, Szelków, Troszyn

RE Wyszków:Brańszczyk, Dąbrówka, Długosiodło, Małkinia Górna, Ostrów Mazowiecka, Rząśnik, Somianka, Stary Lubotyń, Wąsewo, Wyszków, Zabrodzie

Awarie dotykają także Oddział Białystok, gdzie bez zasilania pozostaje aktualnie około 2 tys. m.in. w gminach:

RE Bielsk Podlaski: Andrzejewo, Boguty-Pianki, Nur, Szulborze Wielkie, Zaręby Kościelne.

Dane PGE na godz. 10.00
W dalszym ciągu najtrudniejsza sytuacja występuje w Oddziale Warszawa, gdzie aktualnie wyłączonych jest ok. 120 stacji transformatorowych, a skutki działania żywiołu odczuwa ok. 4 tys. odbiorców w gminach:

RE Ostrołęka: Baranowo, Chorzele, Czarnia, Czerwin, Czerwonka, Goworowo, Jednorożec, Kadzidło, Krasnosielc, Krzynowłoga Mała, Lelis, Maków Mazowiecki, Młynarze, Myszyniec, Olszewo-Borki, Ostrołęka, Płoniawy-Bramura, Przasnysz, Rozogi, Różan, Rzekuń, Rzewnie, Rzewnie, Sypniewo, Szelków, Troszyn

RE Wyszków: Brańszczyk, Dąbrówka, Długosiodło, Małkinia Górna, Ostrów Mazowiecka, Rząśnik, Somianka, Stary Lubotyń, Wąsewo, Wyszków, Zabrodzie

RE Bielsk Podlaski: Andrzejewo, Boguty-Pianki, Nur, Szulborze Wielkie, Zaręby Kościelne.

Mimo zaangażowania nie tylko wszystkich własnych służb technicznych, ale także wielu firm zewnętrznych, nie da się przyspieszyć procesu usuwania awarii. Najpierw trzeba lokalizować miejsca uszkodzenia linii i zabezpieczać zerwane przewody. Kolejnym etapem jest usunięcie awarii w hierarchicznej kolejności na liniach wysokich napięć, średnich, a następnie niskich napięć, po którym dopiero następuje sukcesywne przywracanie zasilania u indywidualnych odbiorców. Jeśli nikt nie pojawia się przy domu Klienta, nie oznacza to, że nic nie robimy. Linie przesyłowe, którymi dostarczany jest prąd, mają wiele kilometrów długości. Prace wykonywane są na odcinkach o znacznej długości, w warunkach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego, przy stosowaniu wymaganych przepisami metod bezpiecznego ich wykonania.

Czyli w pierwszej kolejności eliminujemy uszkodzenia, które bezpośrednio stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego. Następnie wymieniamy złamane słupy, naprawiamy zerwane przewody w liniach elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia. Dopiero po usunięciu tych uszkodzeń i przywróceniu zasilania na głównych magistralach zasilających możemy przystąpić do pracy na liniach niskiego napięcia i naprawienia usterek u Odbiorców.

Naprawa urządzeń energetycznych wiąże się z koniecznością przestrzegania wielu przepisów i procedur, co sprawia, że cały proces przygotowania do robót w terenie oraz wykonania samej naprawy jest bardzo złożony i stwarza problemy nie tylko naszym Klientom, którzy niecierpliwie oczekują na przywrócenie zasilania, ale także naszym pracownikom. Nie wolno jednak zapomnieć, że organizacja bezpiecznego wykonywania pracy wymaga od elektromonterów m.in. właściwego zabezpieczenia miejsca awarii, wyłączenia linii i jej uziemienia. Te czynności nie mogą być wykonywane w stresie i pośpiechu, bowiem zależy od nich życie i zdrowie pracowników, a także osób postronnych.

Pomimo całorocznych starań i nakładów ponoszonych na remonty i modernizację sieci, nie ma możliwości całkowitego wyeliminowania przerw w dostawie energii, zwłaszcza przerw wynikających z działania sił natury. Jak pokazują liczne przykłady, kraje dużo bogatsze i w teorii dysponujące lepszą infrastrukturą, doświadczają podobnych problemów. Podejmowane przez energetyków działania mają na celu uzyskanie coraz większej niezawodności pracy sieci i pewności zasilania, lecz całkowite wyeliminowanie przerw w dostawie energii elektrycznej, zarówno planowych jak i awaryjnych, jest niemożliwe.

Jednocześnie informujemy, że przypadku gdy przerwa w dostawie energii przekroczy dopuszczalny czas jej trwania, Odbiorcy przysługuje prawo otrzymania bonifikaty.

Dane PGE na godz. 6.00
W dalszym ciągu najtrudniejsza sytuacja występuje w Oddziale Warszawa, gdzie aktualnie wyłączonych jest ok. 120 stacji transformatorowych, a skutki działania żywiołu odczuwa ok. 4 tys. odbiorców w gminach:

RE Ostrołęka: Baranowo, Chorzele, Czarnia, Czerwin, Czerwonka, Goworowo, Jednorożec, Kadzidło, Krasnosielc, Krzynowłoga Mała, Lelis, Maków Mazowiecki, Młynarze, Myszyniec, Olszewo-Borki, Ostrołęka, Płoniawy-Bramura, Przasnysz, Rozogi, Różan, Rzekuń, Rzewnie, Rzewnie, Sypniewo, Szelków, Troszyn

RE Wyszków: Brańszczyk, Dąbrówka, Długosiodło, Małkinia Górna, Ostrów Mazowiecka, Rząśnik, Somianka, Stary Lubotyń, Stoczek, Wąsewo, Wyszków, Zabrodzie

RE Bielsk Podlaski: Andrzejewo, Boguty-Pianki, Nur, Szulborze Wielkiei, Zaręby Kościelne.

Poniedziałek, 21.02.2022

Dane PGE na godz. 18.00
W dalszym ciągu najtrudniejsza sytuacja występuje w Oddziale Warszawa, gdzie aktualnie wyłączonych jest ok. 280 stacji transformatorowych, a skutki działania żywiołu odczuwa ok. 8 tys. odbiorców, m.in. w gminach:

RE Ostrołęka: Baranowo, Chorzele, Czarnia, Czerwin, Czerwonka, Goworowo, Jednorożec, Kadzidło, Krasnosielc, Krzynowłoga Mała, Lelis, Maków Mazowiecki, Młynarze, Myszyniec, Olszewo-Borki, Ostrołęka, Płoniawy-Bramura, Przasnysz, Rozogi, Różan, Rzekuń, Rzewnie, Rzewnie, Sypniewo, Szelków, Troszyn

RE Wyszków: Brańszczyk, Dąbrówka, Długosiodło, Małkinia Górna, Ostrów Mazowiecka, Rząśnik, Somianka, Stary Lubotyń, Wąsewo, Wyszków, Zabrodzie

RE Bielsk Podlaski: Andrzejewo, Boguty-Pianki, Nur, Szulborze Wielkiei, Zaręby Kościelne.

Dane PGE na godz. 14.00

W dalszym ciągu najtrudniejsza sytuacja występuje w Oddziale Warszawa, gdzie aktualnie wyłączonych jest ok. 860 stacji transformatorowych, a skutki działania żywiołu odczuwa ok. 29 tys. odbiorców, m.in w gminach:

RE Ostrołęka: Baranowo, Chorzele, Czarnia, Czerwin, Czerwonka, Goworowo, Jednorożec, Kadzidło, Krasnosielc, Krzynowłoga Mała, Lelis, Maków Mazowiecki, Młynarze, Myszyniec, Olszewo-Borki, Ostrołęka, Płoniawy-Bramura, Przasnysz, Rozogi, Różan, Rzekuń, Rzewnie, Sypniewo, Szelków, Troszyn.

RE Wyszków: Brańszczyk, Dąbrówka, Długosiodło, Łochów, Małkinia Górna, Ostrów Mazowiecka, Repki, Rząśnik, Somianka, Stary Lubotyń, Wąsewo, Wyszków, Zabrodzie, Zatory

RE Bielsk Podlaski: Andrzejewo, Boguty-Pianki, Nur, Szulborze Wielkie, Zaręby Kościelne.

Dane PGE na godz. 12.00

Aktualnie najtrudniejsza sytuacja występuje w Oddziale Warszawa, gdzie aktualnie wyłączonych jest ok. 960 stacji transformatorowych, a skutki działania żywiołu odczuwa ok 32 tys odbiorców w gminach::

Rejon Energetyczny Ostrołęka: Baranowo, Chorzele, Czarnia, Czerwin, Czerwonka, Goworowo, Jednorożec, Kadzidło, Krasnosielc, Krzynowłoga Mała, Lelis, Maków Mazowiecki, Młynarze, Myszyniec, Olszewo-Borki, Ostrołęka, Płoniawy-Bramura, Przasnysz, Rozogi, Różan, Rzekuń, Rzewnie, Rzewnie, Sypniewo, Szelków, Troszyn

Rejon Energetyczny Wyszków: Brańszczyk, Dąbrówka, Długosiodło, Małkinia Górna, Ostrów Mazowiecka, Repki, Rząśnik, Stary Lubotyń, Wąsewo, Wyszków, Zabrodzie.

Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski: Andrzejewo, Boguty-Pianki, Nur, Szulborze Wielkie, Zaręby Kościelne

Dane PGE na godz. 10.00

Aktualnie najtrudniejsza sytuacja występuje w Oddziale Warszawa, gdzie aktualnie wyłączonych jest ok. 1200 stacji transformatorowych, a skutki działania żywiołu odczuwa ok 43 tys odbiorców w gminach:

Rejon Energetyczny Ostrołęka: Baranowo, Chorzele, Czarnia, Czerwin, Czerwonka, Goworowo, Jednorożec, Kadzidło, Krasnosielc, Krzynowłoga Mała, Lelis, Maków Mazowiecki, Młynarze, Myszyniec, Olszewo-Borki, Ostrołęka, Płoniawy-Bramura, Przasnysz, Różan, Rzekuń, Rzewnie, Rzewnie, Szelków, Troszyn,

Rejon Energetyczny Wyszków: Brańszczyk, Dąbrówka, Długosiodło, Małkinia Górna, Ostrów Mazowiecka, Repki, Rząśnik, Somianka, Stary Lubotyń, Wąsewo, Wyszków, Zabrodzie.

Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski: Andrzejewo, Boguty-Pianki, Nur, Szulborze Wielkie, Zaręby Kościelne

Dane PGE na godz. 6.00

Aktualnie najtrudniejsza sytuacja występuje w Oddziale Warszawa, gdzie aktualnie wyłączonych jest ok. 870 stacji transformatorowych, a skutki działania żywiołu odczuwa ok 26 tys Odbiorców w gminach:

Rejon Energetyczny Ostrołęka: Baranowo, Chorzele, Czarnia, Czerwin, Czerwonka, Goworowo, Jednorożec, Kadzidło, Krasnosielc, Krzynowłoga Mała, Lelis, Maków Mazowiecki, Młynarze, Myszyniec, Olszewo-Borki, Ostrołęka, Płoniawy-Bramura, Przasnysz, Rozogi, Różan, Rzekuń, Rzewnie, Rzewnie, Sypniewo, Szelków, Troszyn, Zbójna

Rejon Energetyczny Wyszków: Brańszczyk, Dąbrówka, Długosiodło, Małkinia Górna, Ostrów Mazowiecka, Repki, Rząśnik, , Somianka, Stary Lubotyń, Wąsewo, Wyszków, Zabrodzie

Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski: Andrzejewo, Boguty-Pianki, Nur, Szulborze Wielkie, Zaręby Kościelne.

Niedziela, 20.02.2022

Dane PGE na godz. 18.00

Aktualnie najtrudniejsza sytuacja występuje w Oddziale Warszawa, gdzie aktualnie wyłączonych jest ok. 1,2 tys stacji transformatorowych, a skutki działania żywiołu odczuwa ok 40 tys. odbiorców. Awarie dotykają także Oddziału Białystok, gdzie bez zasilania pozostaje aktualnie około 18 tys. odbiorców.

RE Ostrołęka: Baranowo, Chorzele, Czarnia, Czerwin, Czerwonka, Goworowo, Jednorożec, Kadzidło, Krasnosielc, Krzynowłoga Mała, Lelis, Maków Mazowiecki, Młynarze, Myszyniec, Olszewo-Borki, Ostrołęka, Płoniawy-Bramura, Przasnysz, Różan, Rzekuń, Sypniewo, Szelków, Troszyn.

RE Wyszków: Brańszczyk, Dąbrówka, Długosiodło, Małkinia Górna, Ostrów Mazowiecka, Rząśnik, Somianka, Stary Lubotyń, Wąsewo, Wierzbno, Wyszków, Zabrodzie.

RE Bielsk Podlaski: Andrzejewo, Boguty-Pianki, Nur, Szulborze Wielkie, Zaręby Kościelne.

Dane na godz. 14.00:

W Oddziale Warszawa wyłączonych jest ok. 2 tys. stacji transformatorowych, a skutki działania żywiołu odczuwa ok 68 tys. odbiorców. Awarie dotykają także Oddziału Białystok, gdzie bez zasilania pozostaje aktualnie około 32 tys. odbiorców.

RE Ostrołęka: Baranowo, Chorzele, Czarnia, Czerwin, Czerwonka, Goworowo, Jednorożec, Kadzidło, Krasnosielc, Krzynowłoga Mała, Lelis, Maków Mazowiecki, Młynarze, Myszyniec, Olszewo-Borki, Ostrołęka, Płoniawy-Bramura, Przasnysz, Rozogi, Różan, Rzekuń, Rzewnie, Sypniewo, Szelków, Troszyn.

RE Wyszków: Brańszczyk, Dąbrówka, Długosiodło, Małkinia Górna, Ostrów Mazowiecka, Repki, Rząśnik, Stary Lubotyń, Wąsewo, Wyszków, Zabrodzie.

RE Bielsk Podlaski: Andrzejewo, Bielsk Podlaski, Boguty-Pianki, Nur, Szulborze Wielkie, Zaręby Kościelne.

Dane na godz. 10.00:

Najtrudniejsza sytuacja występuje w Oddziale Warszawa, gdzie aktualnie wyłączonych jest ok. 3,2 tys. stacji transformatorowych, a skutki działania żywiołu odczuwa ok 111 tys. odbiorców. Awarie dotykają także Oddziału Białystok, gdzie bez zasilania pozostaje aktualnie około 49 tys. odbiorców.

Rejon Energetyczny Ostrołęka:
Baranowo, Chorzele Czarnia, Czerwin, Czerwonka, Goworowo, Jednorożec, Kadzidło, Krasnosielc, Krzynowłoga Mała, Lelis, Łyse, Maków Mazowiecki, Młynarze, Myszyniec, Olszewo-Borki, Ostrołęka, Płoniawy-Bramura, Przasnysz, Rozogi, Różan, Rzekuń, Rzewnie, Sypniewo, Szelków, Troszyn.

RE Wyszków:
Brańszczyk, Długosiodło, Małkinia Górna, Ostrów Mazowiecka, Rząśnik, Stary Lubotyń, Wąsewo, Wyszków, Zabrodzie.

RE Bielsk Podlaski:
Andrzejewo, Nowe Piekuty, Nur, Szulborze Wielkie, Zaręby Kościelne.

Zapewniamy, że ekipy elektromonterów natychmiast przystąpiły do działania natychmiast po otrzymaniu pierwszych sygnałów o awariach. Najpierw musiały lokalizować miejsca uszkodzenia linii i zabezpieczać zerwane przewody. Kolejnym etapem jest usunięcie awarii w hierarchicznej kolejności na liniach wysokich napięć, średnich, a następnie niskich napięć, po którym nastąpi sukcesywne przywracanie zasilania u indywidualnych odbiorców. Jeśli nikt nie pojawia się przy domu Klienta, nie oznacza to, że nic nie robimy. Linie przesyłowe, którymi dostarczany jest prąd, mają wiele kilometrów długości. Prace wykonywane są na odcinkach o znacznej długości, w warunkach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego - czytamy na PGE Dystrybucja.

Wichura dała się we znaki mieszkańcom całego regionu

Zobacz

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Więcej informacji na stronie głównej Tygodnik Ostrołęcki
Dodaj ogłoszenie