Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza sprzedaż działek

Materiał partnera zewnętrznego

Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza sprzedaż niezabudowanej działki gruntowej oznaczonej nr ew. 887/15 o powierzchni 1207 m2 oraz ½ niewydzielonej części niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ew. 887/16 o powierzchni 233 m2, pełniącą funkcję drogi wewnętrznej dojazdowej do ul. Józefa Bema w Ostrowi Mazowieckiej.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrów Mazowiecka przedmiotowe nieruchomości położone są na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej.

Nieruchomość położona jest w strefie peryferyjnej miasta w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej oraz gruntów niezabudowanych. Działka w kształcie zbliżonym do prostokąta, wyposażona w przyłącze do sieci elektroenergetycznej. W drodze oznaczonej nr ew. 887/19 przebiega sieć wodociągowa. Dojazd drogą ziemną, przez działkę nr ew. 887/16, pełniącą funkcję drogi wewnętrznej.

Wartość przedmiotowych nieruchomości oszacowana została na kwotę 71.330,00 zł – cena do negocjacji. Oferty zakupu ww. nieruchomości prosimy składać w Biurze Podawczym Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3 Maja 32 w terminie do 15.04.2018 r.

Wszelkich informacji dotyczących sprzedaży nieruchomości udzielają Pani Marta Uchal oraz Pani Paulina Wyszyńska. Informacji udzielamy pod numerem telefonu 29 74-522-63 wew. 32 oraz adresem e-mail: m.uchal@bsostrowmaz.pl, p.wyszynska@bsostrowmaz.pl

Dodaj ogłoszenie