Andrzejewo. Licytacja nieruchomości: cena wywoławcza prawie 152 tys. zł

Materiał partnera zewnętrznego
sxc.hu
Udostępnij:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej Mariusz Chojnicki (tel. tel/fax.29 644-09-44) ogłasza, że: dnia 18-04-2018 r. o godz. 9:30 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej mającego siedzibę przy ul. B. Prusa 2 w sali nr 7, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do: Marek Penkala stanowiącej: niezabudowaną nieruchomość gruntowo-rolną, składającą się z działek nr ew.:4,5,6,12/1,13/1,14/1,117 o łącznej powierzchni 5,0800 ha położonej: 07-305 Andrzejewo, Pieńki Wielkie, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowi Maz Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW OS1M/00060238/4.

Suma oszacowania wynosi 202 575,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 151 931,25 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 20 257,50 zł w gotówce lub na konto komornika Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 21 10201592 0000 2002 0203 2332 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość, tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie osoby wymienione w Ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r.o kształtowaniu ustroju rolnego Dz.U. 2003 nr 64 poz. 592 Art. 2a. 7 [Warunki nabycia nieruchomości rolnych przez rolników indywidualnych i inne podmioty] oraz ustawie o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości z 14 kwietnia 2016r.(Dz. U.poz.585).

Dodaj ogłoszenie